CÔNG TY TNHH JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM)
 CÔNG TY TNHH JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM)

Địa điểm

168 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: https://johnsonfitness.com.vn/
39 followers

Giới thiệu về công ty

JOHNSON HEALTH TECH Company (Vietnam) - Subsidiary of JOHNSON HEALTH TECH Group - Established in 2013 with the main office in Ho Chi Minh City.

As part of JOHNSON HEALTH TECH with more than 40 years of history (established in 1975), we are committed to providing quality products and innovations under different brands - Each brand is specialized design. satisfy the rigorous needs of commercial or personal customers.

JOHNSON is honored to receive recognition from industry leaders and organizations. Bạn đã được nhận nhiều người nhận để tạo tiến trình từ tiến trình tạo, thiết kế management and retail partnerships.

Global Group

With 26 sub-branches spanning 5 continents, JOHNSON aims to globalize, providing the best customer service around the world.

Thiết bị nội bộ lớn nhất của điện thoại trong nội bộ

Đang có việc thực hiện khi tạo các người dùng sai 26 branches, JOHNSON để cung cấp dịch vụ và phát triển các dịch vụ outperform competitors. Máy mạng của xa của máy phục vụ đã làm việc JOHNSON đã có hiệu lực chính của máy phục vụ và thẻ mạch cho nhiều các người dùng và thao enthusiasts around the world.

Thông điệp từ CÔNG TY TNHH JOHNSON HEALTH TECH (VIỆT NAM)

Beliver in better

Hình ảnh công ty

Feedback