CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẢO HIỂM LK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẢO HIỂM LK VIỆT NAM

Địa điểm

Phòng 810 Sunwah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
124 followers

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH MÔI GIỚI BẢO HIỂM LK VIỆT NAM là công ty môi giới có vốn 100% Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.
http://www.lkins.co.kr/en/

Feedback