CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NGÕ 90

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG NGÕ 90

Địa điểm

114 (hẻm) Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
95 followers

Giới thiệu về công ty

114 (hẻm) Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Feedback