CONG TY TNHH QUOC TE KHANG THE MY

CONG TY TNHH QUOC TE KHANG THE MY

Địa điểm

497/7BINH AN,BINH THUNG,DI AN,BINH DUONG


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
0 followers

Giới thiệu về công ty

CHUNG TOI DANG CAN 1 NGUOI TOT NGHIEP DAI HOC Y DUOC.KO CAN KINH NGHIEM,PHUC LOI TOT,LAM VIEC TAI BINH DUONG.LUONG KHOI DIEM 2 TRIEU TRO LEN VA DUOC 1% CO PHAN CUA CONG TY.

Feedback