CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH RANKINE & HILL (VIỆT NAM)

Địa điểm

11 Trần Kế Xương, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
42 followers

Giới thiệu về công ty

Rankine&Hill, Civil and Structural Engineer, c&s engineering, m&e engineering, Mechanical and Electrical Engineering consultancy, innovation.

Feedback