CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

Địa điểm

Số 15 VSIP II-A, Đường số 32, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
166 followers

Giới thiệu về công ty

Số 15 VSIP II-A, Đường số 32, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II-A, Thị trấn Tân Bình, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Việc làm đang tuyển

Sales Assistant

Sales Assistant

CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Nhân Viên Kho

Nhân Viên Kho

CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Thư Ký Bảo Trì

Thư Ký Bảo Trì

CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Production Supervisor

Production Supervisor

CÔNG TY TNHH REPUBLIC BISCUIT CORPORATION VIỆT NAM

$ Cạnh tranh

  • Bình Dương
Feedback