CONG TY TNHH SAO KIM TINH

CONG TY TNHH SAO KIM TINH

Địa điểm

91 LE VAN QUOI - F.BINH TRI DONG - Q. BINH TAN


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: www.sktcomputer.com
0 followers

Giới thiệu về công ty

-chuyen cung cap may tinh va thiet bi van phong
- sua chua bao tri may tinh, may in , fax, photcopy cho moi ca nhan , to chuc

Feedback