CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

Địa điểm

66-68 Nguyen Tát Thanh, Phuong 13, Quán 4, Thanh phó Hè Chi Minh, vet Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://gmeelan.com/
72 followers

Giới thiệu về công ty

Đây là tập đoàn sản phẩm chăm sóc da quốc tế tích hợp nghiên cứu và phát triển công thức toàn cầu, sản xuất, bán hàng và các dịch vụ tùy chỉnh.

Việc làm đang tuyển

KOL Business Development Specialist

KOL Business Development Specialist

CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Offline channel manager

Offline channel manager

CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Streamer

Streamer

CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Offline channel manager

Offline channel manager

CONG TY TNHH THUONG MAI KOMA

$ 30 Tr - 40 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Feedback