CONG TY TNHH TIEN DAT PHU

CONG TY TNHH TIEN DAT PHU

Địa điểm

105 DIEN BIEN PHU P15 Q BT


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

NHA PHAN PHOI DOC QUYEN THIET BI PHONG TAM AMERICAN STANDARD , VA CAC NHA BEP CAO CAP CUA FAGOR ,TEKA , CAC MAT HANG TRANG TRI NOI THAT

Feedback