CONG TY TNHH-TM MAY MAC VINH PHU

CONG TY TNHH-TM MAY MAC VINH PHU

Địa điểm

AP TRAM LAC,XA MY HANH BAC,HUYEN DUC HOA


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

CONG TY HOAT DONG TRONG NGANH DET MAY TREN 10 NAM,CHUYEN SAN XUAT HANG THUN,NI XUAT KHAU.QUI MO : 200 --> 300 CONG NHAN.

Feedback