CONG TY TNHH TOOL RANGE CHI NHANH BINH DUONG

CONG TY TNHH TOOL RANGE CHI NHANH BINH DUONG

Địa điểm

Thửa đất số 53, tờ bản đồ 15, tổ 17, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
69 followers

Giới thiệu về công ty

Thuong mai, san xuat, gia cong co khí và bán trong nước và xuất khẩu nước ngoài.

Feedback