CONG TY TNHH ZAPHIR CONTEMPORARY

CONG TY TNHH ZAPHIR CONTEMPORARY

Địa điểm

172 Dinh Tien Hoang, P.Da Kao, Q1.


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
  • Website: www.zaphir.es
1 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty chúng tôi 100% vốn nước ngoài của Châu Âu, Zaphir Contemporary Co.,ltd. chuyên sản xuất và kinh doanh ngành HƯƠNG LIỆU THỰC PHẨM và CÔNG NGHIỆP (Flavour and Fragrance industry)

Feedback