CONG TY XDCT 194

CONG TY XDCT 194

Địa điểm

82 NGUYEN THONG - P9 - Q3 - TPHCM


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
0 followers

Giới thiệu về công ty

CONG TY XDCT 194
Can tuyen:1/Can bo dieu hanhthi cong cong trinh
DK: - Co KN dieu hanh, to chuc thi cong cac hang muc CTGT.
- Co kha nang quan ly, giao tiep tot.
2/ Ke toan kho, ketoan vien.
DK: - Co KN quan ly, kiem tra, tong hop cac loai vat tu thiet bi tai cty va cong truong(ke toan kho).
- Co KN theo doi cong no, chi phi hang ngay tai Cty va cong truong, biet bao cao thue.
Nop ho so tai: 82 Nguyen Thong P9 Q3 TPHCM
DT: 08 9317112 gap chi Thuy

Feedback