QA Solutions

QA Solutions

Địa điểm

Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://qa-solutions.net/
450 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Phần mềm Y tế.

Giải pháp quản lý y tế toàn diện

Giải pháp công nghệ thông tin và các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực y tế và tối ưu hoá việc quản lý các biểu mẫu, quy trình và bệnh án điện tử.

Feedback