Sopura S.E.A - Công Ty TNHH Sopura Đông Nam Á

Sopura S.E.A - Công Ty TNHH Sopura Đông Nam Á

Địa điểm

Tòa nhà Unity, 113 -115 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://www.sopura.com/
662 followers

Giới thiệu về công ty

 

 

 

 

Sứ mệnh hiện tại 

Thông điệp từ Sopura S.E.A - Công Ty TNHH Sopura Đông Nam Á

Giá trị cốt lõi 
• Mối quan hệ khách hàng bền vững
Mối quan hệ khách hàng bền vững là kết quả của quá trình quan hệ hợp tác lâu dài xuyên suốt hệ thống và cộng tác với tất cả các khách hàng
• Xây dựng quan hệ đối tác lâu dài trong và ngoài công ty
Thành công lâu dài được xây dựng trên nền tảng tôn trọng, tin tưởng, chân thành và chính trực trong và ngoài Công ty cùng phát triển mối quan hệ lành mạnh
• Thành công của một đội
Năng lực và trách nhiệm giải trình của từng cá nhân là giá trị cơ sở của công ty Tầm nhìn của công ty chỉ có thể đạt được khi có một tinh thần đồng đội vững chắc gắn kết trách nhiệm, năng lực cá nhân và tập thể như những thành viên của một gia đình
• Thúc đẩy hành vi " bền vững"
Hành vi bền vững là cơ sở để đảm bảo tăng trưởng bền vững. 
Mức độ tin cậy, hiệu quả, chất lượng và sáng tạo là những hành vi bền vững cần được khuyến khích
• Đóng góp vào một thế giới bền vững hơn
- Cam kết với hành tinh này được hình thành từ các chương trình liên đới nội bộ gồm « Trách nhiệm quản lý sản phẩm », « Trách nhiệm làm sạch », « Trách nhiệm chăm sóc » và việc tiến hành thực hiện một hệ thống cải tiến liên tục được áp dụng cho tất cả các hoạt động của công ty.
- Cam kết luôn tôn trọng tất cả luật lệ và quy định hiện hành địa phương tại các thị trường kinh doanh

Feedback