Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Du Lịch Quang Minh

Trường Trung Cấp Nghề Kỹ Thuật Và Nghiệp Vụ Du Lịch Quang Minh

Địa điểm

Phan Trong Tue - Thanh Tri - Ha Noi


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: http://qmc.edu.vn/
19 followers

Giới thiệu về công ty

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Du lịch Quang Minh (QMC) là một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao tại Hà Nội, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp Hà Nội. Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô đào tạo, QMC cần tuyển dụng cán bộ tuyển sinh – phát triển thị trường, cụ thể như sau:

Feedback