UPSG - United Potteries Saigon

UPSG - United Potteries Saigon

Địa điểm

09, Street 10, Sóng Thần 1 Industrial, Dĩ An, Bình Dương


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
456 followers

Giới thiệu về công ty

09, Street 10, Sóng Thần 1 Industrial, Dĩ An, Bình Dương

Feedback