VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DAU TIENG PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DAU TIENG PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM

Địa điểm

Lô đất số 290 tờ bản đồ 03, đường Nguyễn Văn Bạch, Phường 3


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
5 followers

Giới thiệu về công ty

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DAU TIENG PHOTOVOLTAIC SOLAR POWER PLANT PROJECT IN VIETNAM

Feedback