WeLAST

WeLAST

Địa điểm

18T1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://welast.vn/
71 followers

Giới thiệu về công ty

We're a hustle team, working in Cross-border eCommerce field

Việc làm đang tuyển

Performance Ads (Facebook)

Performance Ads (Facebook)

WeLAST

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Idea Creator

Idea Creator

WeLAST

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Giám Đốc Marketing và Kỹ Thuật (Quay Dựng Cơ Bản, Capcut)

Giám Đốc Marketing và Kỹ Thuật (Quay Dựng Cơ Bản, Capcut)

WeLAST

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội
Social Media

Social Media

WeLAST

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội
Feedback