About us

Công ty Cổ phần Tây An

Employment Information

Nhân viên hỗ trợ (mảng cung ứng xe máy công trình xây dựng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2024
Industry Purchasing / Merchandising , Civil / Construction