About us

Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Employment Information

Tân Bình - Kế toán bán hàng (Làm việc tại Văn phòng)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 15/06/2024
Industry Accounting / Auditing / Tax
Experience 1 - 2 Years