Từ ngày 14/1/2024, CareerBuilder.vn chính thức đổi tên thành CareerViet.vn. Chi tiết xem tại đây.

  • Thị trường & Xu hướng

Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Lượt xem: 5,153

BHXH Việt Nam ban hành Công văn 1602/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở KCB BHYT trên địa bànhực hiện kể từ ngày 1-7-2019 như sau:

1. Xác định mức hưởng BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

- 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng.

- 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

2. Xác định mức thanh toán trực tiếp theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP:

- 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng.

- 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng.

- 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng.

- 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng.

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

3. Mức thanh toán chi phí vật tư y tế theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2017/TT-BYT:

Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

Mức thanh toán nêu trên áp dụng kể cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 1-7-2019 nhưng ra viện từ ngày 1-7-2019.

Nguồn : Theo nld.com.vn

Bài viết liên quan

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Nhận ngay những tin tức mới nhất về dịch vụ và cẩm nang tuyển dụng từ CareerViet.vn

Feedback