Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

Địa điểm

Vietnam-Singapore Industrial Park II, Hoa Phu Ward, TDM City, Binh Duong


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
1.438 followers

Giới thiệu về công ty

Tên Công ty: Chúng tôi là Công ty Sản xuất 100% vốn của Nhật Bản

Chúng tôi là tập đoàn toàn cầu và là một thương hiệu không chỉ ở Nhật Bản mà là trên toàn thế giới

Địa chỉ: KCN Việt Nam-Singapore II, P, Hoa Phu, Tp. Thu Dau Mot, Bình Dương.

Quy mô: 38.000m2 chia làm 4 nhà xưởng, xây dựng lần lượt theo kế hoạch mở rộng của Công ty.

Lượng lao động dự kiến khoảng 1.200 người. Hiện nay: Hoạt động 2 xưởng với lao động khoảng 900 người. 

Việc làm đang tuyển

General Affairs Deputy Manager

General Affairs Deputy Manager

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Electrical Engineer

Electrical Engineer

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Mechanical Design Engineer (R&D Section)

Mechanical Design Engineer (R&D Section)

Công ty OMRON HealthCare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Corporate Planning Supervisor

Corporate Planning Supervisor

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Accounting Supervisor

Accounting Supervisor

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
PRODUCTION SUPERVISOR

PRODUCTION SUPERVISOR

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Equipment Technology Staff

Equipment Technology Staff

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Thông Dịch Viên Tiếng Nhật

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Production Engineer (N3)

Production Engineer (N3)

Công ty Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

$ Cạnh tranh

 • Bình Dương
Feedback