About us

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Employment Information

CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG

Job level Student / Internship
Salary $ Competitive
Deadline to apply 27/06/2024
Industry Marketing , Education /Training , Administrative / Clerical