Location

Ho Chi Minh

Maps
 • Salary

  8 Mil - 10 Mil VND

 • Experience

  1 - 2 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  14/06/2024

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

TÓM TẮT CÔNG VIỆC /JOB SUMMARY

- Đảm bảo các đơn hàng được giao hàng đúng cam kết với khách hàng: đúng, đủ, kịp thời.

- Đảm bảo thông tin về đơn hàng được cập nhật đầy đủ/cảnh báo với khách hàng và các BP liên quan.

- Đảm bảo theo dõi hàng hóa nhập về, lập bảng phân hàng và theo dõi việc giao hàng đến tay khách hàng.

- Đảm bảo sách mẫu, sách mượn, sách tặng theo y/c của các bộ phận khác được xử lý nhanh chóng.

TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ /DUTIES AND RESPONSIBILITIES

- Xử lý đơn đặt hàng của KH:

o Nhận đơn hàng từ sale, từ KH qua điện thoại, qua email hoặc qua Portal.

o Điện thoại/mail confirm lần 1 với KH: xác nhận lại số lượng, tựa, địa chỉ, người nhận hàng,…

o Tạo đơn hàng trên Portal.

o Kiểm tra công nợ và tồn kho.

o Điện thoại/ mail confirm lần 2 với KH: thông báo số lượng thiếu đủ, thời gian giao hàng,…

o Chuyển đơn hàng từ Portal thành Sale Order.

o Nhận Phiếu Giao Hàng từ kho Q1 & điện thoại confirm lần 3 với KH: xác nhận thời gian và số lượng nhận hàng vs PGH, giá và chiết khấu.

o Điền thông tin vào User Define Field của Delivery trong SAP.

o Chuyển Delivery thành AR Inv khi KH confirm đã nhận được đủ hàng, đúng giá, chiết khấu.

- Xử lý y/c trả hàng của KH:

o Nhận thông tin trả hàng từ sale, KH, kế toán, NV giao hàng

o Điện thoại confirm với KH: số lượng, tựa, thời gian nhận hàng, địa chỉ và người trả hàng.

o Chuyển kho hoặc in ra đưa NV giao nhận hàng của NS để nhận hàng.

o Theo dõi việc nhập trả hàng của kho và kế toán.

- Xử lý y/c gửi sách mẫu, sách mượn, sách tặng theo y/c của các bộ phận khác:

o Nhận y/c bằng file (theo form) qua email/ file cứng (có ký duyệt của GĐ Kinh Doanh/ TGD).

o Check tồn kho và gởi yêu cầu cho kho xuất hàng.

o Theo dõi xuất hàng của kho và nhận hàng của KH.

o Lưu giữ chứng từ.

- Đặt hàng, theo dõi và hàng đặt từ nước ngoài về:

o Gửi y/c đặt hàng của sale, KH (hợp đồng hoặc SO thiếu) cho Purchaser (SL, deadline)

o Nhận confirmation, inv number và daily report từ purchaser

o Update thông tin hàng hóa về cho KH và Sale (thời gian dự kiến có hàng, số lượng)

o Theo dõi inv, hàng hóa nhập kho đúng hạn để giao hàng cho khách

o Cập nhật biến động đơn hàng cho khách

o Khi có thông báo hàng sắp về kho, điện thoại confirm hàng đã về và xác nhận thời gian giao hàng

o Khi có thông báo hàng sắp về kho, làm file phân hàng gửi kho (SO, SL, thời gian giao hàng)

o Theo dõi kho giao hàng, điện thoại confirm thời gian nhận hàng, số lượng nhận hàng, điền vào delivery và chuyển qua AR Inv.

- Thực hiện số liệu báo cáo cho trưởng bộ phận:

o Báo cáo SO pending:

+ Kết xuất và phân loại trên SAP SO pending theo các vùng miền.

+ Chỉnh sửa và bổ sung các thông tin Số order NXB, SL order NXB, Stock, INV, ngày cập cảng, dự kiến ngày giao hàng.

+ Tổng hợp báo cáo SO pending.

o Báo cáo giữ hàng kho Reserve:

+ Kết xuất và phân loại số lượng đang giữ hàng kho Reserve theo khách hàng, theo vùng miền.

+ Cập nhật lại thông tin tiếp tục reserve hay chuyển sách về lại kho quận 9 kèm theo lý do.

+ Tổng hợp báo cáo giữ hàng kho Reserve.

- Tham gia giải quyết các công việc khác do cấp Quản lý trực tiếp phân công:

o Theo sự phân công công việc của cấp Quản lý trực tiếp.

Job Requirement

-       Học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

-       Chuyên môn: Chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh,…

-       Vi tính: Văn phòng.

-       Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.

-       Kiến thức: Qui định về Xử lý đơn hàng.

-       Kỹ năng chuyên môn: Thành thạo excel.

-       Kinh nghiệm: 01 năm.

-       Khả năng: Ứng xử, giải quyết vấn đề.

-       Yêu cầu chung: Sức khoẻ tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.

-       Giới tính: bất kỳ.

-       Độ tuổi: Trên 22 tuổi.

-       Tính cách:

o   Cẩn thận, trung thực.

o   Chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

 • Degree: College
 • Age: 24 - 30
 • Salary: 8 Mil - 10 Mil VND
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs