International Talent Solution

International Talent Solution

Xây dựng sự nghiệp vươn tầm thế giới ngay hôm nay

International Talent Solution

Xây dựng sự nghiệp vươn tầm thế giới ngay hôm nay

International Talent Solution là gì?

Với những ứng viên mong muốn có được những trải nghiệm khác biệt trong môi trường làm việc quốc tế, hãy bắt đầu bằng việc kết nối cùng những nhà tuyển dụng trong mạng lưới International Talent Solution để đón đầu những cơ hội nghề nghiệp xứng tầm.

Kết nối International Talent Solution hôm nay để

Tìm hiểu văn hoá làm việc ở những môi trường quốc tế khác nhau

Mở rộng phạm vi tiếp cận những cơ hội nghề nghiệp hiếm có khó tìm

Bắt đầu xây dựng sự nghiệp vươn tầm thế giới

Hãy gia nhập International Talent Solution với các nhà tuyển dụng hàng đầu!

Daikin Singapore

We make business decisions with our people in mind, provide our people with tremendous opportunities to develop themselves professionally, support them to perform at their best and recognize them accordingly.

Feedback