About us

Công ty TNHH Sữa Nutribiz

Employment Information

Nhân viên QC vi sinh (NM Bến Cát, Bình Dương)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 16/05/2024
Industry Biotechnology , Food Tech / Nutritionist
Experience 1 - 2 Years