Location

Ho Chi Minh

Maps
 • Salary

  Competitive

 • Experience

  3 - 5 Years

 • Job level

  Manager

 • Deadline to apply

  14/06/2024

Benefits

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel
 • Allowances
 • Uniform
 • Annual Leave

Job Description

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.
- Phụ trách việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc theo dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông tin tài chính.
- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và chính xác trong việc lập sổ sách hồ sơ kế toán, tính toán giá thành sản phẩm, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, các chương trình khuyến mãi.
- Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách và thanh toán đúng hạn các khoản công nợ phải thu, phải trả.
- Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra.
- Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành.
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của Công ty.
- Thực hiện kế hoạch đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.
- Chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong Công ty.
- Chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Tài ra các quyết định về chính sách và kế hoạch tài chính của Công ty.
- Thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của phòng trực tiếp cho Ban Tổng Giám Đốc.
- Chịu trách nhiệm tính chính xác tất cả các số liệu liên quan đến báo cáo quyết toán hàng năm.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán hoặc các ngành có liên quan.
- Kinh nghiệm trên 5 năm ở vị trí tương đương tại các công ty kinh doanh phân phối và chuỗi bán lẻ ngành hàng tiêu dùng nhanh.
- Am hiểu về Luật kế toán, Luật thuế và các văn bản, thông tư, quy định liên quan lĩnh vực kế toán.
- Hiểu các nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán
- Có khả năng giao tiếp và ứng xử khéo léo.
- Có kỹ năng quản lý.Sắp xếp có hiệu quả các công việc, ưu tiên những vấn đề hoặc nhu cầu quan trọng, khẩn cấp.
- Chịu được áp lực công việc cao, biết cách quản lý thời gian.
- Nhanh nhẹn, trung thực, chu đáo, cẩn trọng, điềm tĩnh, biết lắng nghe, kiên nhẫn. Công bằng, khách quan.
- Cương quyết nhưng uyển chuyển trong việc xử lý các vấn đề liên quan trong phạm vi công việc được giao.
- Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp.
- Kỹ năng vi tính: Word, Excel, Power point … thành thạo.

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Salary: Competitive
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Similar jobs