Kết quả tìm kiếm : Bảng tra cứu lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu vùng 2023 với người lao động là bao nhiêu? Lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2023 ở đâu cao nhất?
Feedback