Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư ký Ban Lãnh đạo - Hội sở

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 05/06/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Ngân hàng
Kinh nghiệm Trên 1 Năm