Lộ trình cải cách tiền lương 2024: Khi nào sẽ thực hiện?

Lượt xem: 5,316

Sau khi tăng lương cơ sở từ 01/7/2023, vấn đề cải cách tiền lương 2024 được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức quan tâm. Vậy khi nào sẽ cải cách tiền lương 2024?

Thời điểm bắt đầu cải cách tiền lương 2024 là khi nào?
Mới đây, chiều 19/9/2023, tại diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thời điểm cải cách tiền lương có thể áp dụng ngay từ 01/7/2024 này nếu không có gì thay đổi.

Như vậy, thời điểm bắt đầu của lộ trình cải cách tiền lương 2024 sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2024 nếu không có gì thay đổi.

Trước đó, nước ta đã có 04 lần cải cách tiền lương vào các năm 1960, 1985, 1993 và năm 2003. Theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018 của Bộ Chính trị, lộ trình cải cách tiền lương phải gắn với cải cách hành chính cùng tinh giản biên chế và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, đặc điểm nổi bật của cải cách tiền lương là bỏ cách tính lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay đang áp dụng. Thay vào đó, sẽ ban hành các bảng lương mới bằng số tiền cụ thể.

Đồng thời, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp lương đảm bảo bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được cấu tạo:

Lương cơ sở (chiếm tỷ lệ 70% trong tổng quỹ lương của các đối tượng này) và các khoản phụ cấp khác (chiếm tỷ lệ 30% còn lại trong tổng quỹ lương). Ngoài ra, bổ sung tiền thưởng (chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Đặc biệt, khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới mặc dù theo số tiền cụ thể nhưng đảm bảo chuyển xếp lương cũ sang lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Bảng lương mới ngoài xây dựng theo số tiền cụ thể còn căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh cũng như chức vụ lãnh đạo của người đó.

Lộ trình cải cách tiền lương 2024: Khi nào sẽ thực hiện?
Lộ trình cải cách tiền lương 2024: Khi nào sẽ bắt đầu thực hiện?

Lộ trình cải cách tiền lương 2024 được chuẩn bị thế nào?
Theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023 về phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Quốc hội về lộ trình và phương án cải cách tiền lương sau đó báo cáo Chính phủ trước ngày 16/9/2023.

Và dự kiến đến tháng 10/2023 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sẽ trình lộ trình cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018.

Có thể thấy, so với lộ trình dự kiến của Nghị quyết 27 năm 2018 về cải cách tiền lương, do ảnh hưởng của Covid-19 nên lộ trình cải cách tiền lương đã bị trì hoãn nhiều năm. Cụ thể:

Ngày 09/10/2020: Lùi cải cách tiền lương vì Covid-19 đến ngày 01/7/2022 theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 về Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13.
Ngày 13/11/2021: Tiếp tục lùi cải cách tiền lương đến thời điểm thích hợp theo Nghị quyết số 34/2021/QH15.
Ngày 11/10/2022: Hoãn cải cách tiền lương mà thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP.
Trước đó, tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 10//7/2023, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ phải chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện một số công việc sau đây:

- Báo cáo về việc rà soát, sắp xếp chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý.

- Xây dựng, ban hành bản lương chức vụ đảm bảo thống nhất với Kết luận 35 năm 20022 của Bộ Chính trị về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Sửa mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh.

Tất cả những nội dung này nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và có lộ trình phù hợp với việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ trình Ban Cán sự Đảng Chính phủ xem xét, cho ý kiến bốn đề án, văn bản dưới đây:

- Báo cáo về lộ trình thực hiện cải cách chính sách tiền lương của Nghị quyết 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

- Báo cáo phương án tổ chức lại, sắp xếp lại cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ, ngành.

- Đề án sửa đổi, bổ sung về tiêu chí xác định số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập, hành chính.

- Báo cáo phương án bổ sung biên chế viên chức giáo dục thực hiện cho năm học 2023-2024.

  Luật Việt Nam

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 50 Tr VND

Hà Nội

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

CJ Foods Vietnam
CJ Foods Vietnam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

The Rep. Office of  STYL SOLUTIONS PTE. LTD. in HCMC
The Rep. Office of STYL SOLUTIONS PTE. LTD. in HCMC

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hòa Bình

CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM

Lương : 7 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương : 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP IIG Việt Nam
Công ty CP IIG Việt Nam

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương : 30 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty tnhh sản xuất và thi công nội thất Hometalk
Công ty tnhh sản xuất và thi công nội thất Hometalk

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Wall Street English
Wall Street English

Lương : 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Lương : 2,000 - 2,500 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX
Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

TTT Corporation
TTT Corporation

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức
Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục

Bám víu vào trợ cấp thất nghiệp
Trong thời gian 12 tháng chờ rút BHXH một lần, nhiều người lao động phải chấp nhận việc làm bấp bênh và phụ thuộc vào khoản trợ cấp thất nghiệp
Lao động nam sẽ được hưởng lương hưu khi đóng BHXH từ 15 năm
(NLĐO) - Chính phủ cơ bản thống nhất với quy định về tỉ lệ hưởng lương hưu đối với lao động nam nghỉ hưu, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.
Tham gia BHXH tự nguyện được nghỉ hưu sớm, không bị trừ tỉ lệ 2%/năm ?
(NLĐO) - Người lao động tham gia BHXH tự nguyện trước khi thực hiện lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được giữ tuổi nghỉ hưu như cũ
Cải cách tiền lương: Bỏ hệ số lương nhưng vẫn có bậc lương?
(NLĐO) - Càng gần đến ngày cải cách - ngày 1-7-2024 thì càng nhận được nhiều quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt việc bỏ hệ số lương nhưng vẫn có bậc lương khi cải cách là gì?
Người lao động nghỉ việc được nhận những khoản tiền nào?
(Chinhphu.vn) - Theo Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định chi tiết về các khoản tiền sẽ được nhận khi nghỉ việc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
Nhiều đề xuất mới trong Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi)
(NLĐO) - Dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) đề xuất quy định các trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất.