CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

Admin-HR Senior Executive - ASIAN BLENDING - Milk-coffee-tea- Long Thanh-Dong Nai

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING

Thông Tin Tuyển Dụng

Ngành nghề

Hành chính / Thư ký, Nhân sự, CNTT - Phần mềm

Lương

Cạnh tranh

Hình thức

Nhân viên chính thức

Cấp bậc

Nhân viên

Kinh nghiệm

2 - 3 Năm

Hết hạn nộp

28/04/2024

Ngày cập nhật

04/04/2024

Địa điểm

icon map disable

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

Position : Human Resources executive/ Chuyên viên nhân sự

Report to HR Manager/ báo cáo cho TP Nhân Sự

+ Priority good in English (Prefer age less than 35) , home location address is near the factory ASIAN BLENDING in An Phuoc, Long thanh, Dong Nai.

Key Responsibilities/ Trách nhiệm chính

Key Responsibilities

 1. Register employee tax code and family members of employee (tax code of dependent family member of employee). Prepare database for finalization PIT balance report. Making monthly PIT report.

Đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên và người phụ thuộc của nhân viên. Chuẩn bị dữ liệu cho báo cáo quyết toán thuế TNCN. Làm tờ khai thuế TNCN hàng tháng

 1. Daily download and check and export the report of attendance record of working time.

Hàng ngày kiểm tra, xuất dữ liệu chấm công làm việc ra file báo cáo

 1. Weekly cross check with each department for working days/ OT/ leaves/ others related to the attendance record. However, it is not eligible to amend and not allowed to approve for attendance record database.

Đối chiếu hàng tuần kiểm tra chéo với các bộ phận đối với các dữ liệu chấm công, ngoài giờ, nghỉ vắng các loại và những vấn đề có liên quan chấm công, tuy nhiên, khong được tự ý phê duyệt thay đổi dữ liệu chấm công.

 1. Update employee data base into the platform of HR software, file employee profile of new employee, prepare master list of employees pro-file

Cập nhật thông tin nhân viên mới vào phần mềm nhân sự. Thu gom và lưu file hồ sơ nhân viên mới nhận việc, lập biểu tổng hợp hồ sơ quản lý nhân viên

 1. Training: training new employee for HR requirement including internal labor of company regulation.

Đào tạo nhân viên mới nhận việc các nội dung liên quan nhân sự như là nội quy lao động của cong ty

 1. Reporting: update status of attendance record system and submit dada report to HR Manager as requirement for internal and external labor department auditor

Báo cáo: cập nhật tình trạng của hệ thống chấm công và nộp báo cáo cho trưởng phòng nhân sự theo yêu cầu của các thanh tra lao động và các yêu cầu uản lý nội bộ công ty.

 1. Prapare payment request for expenses of general business related to administration tasks.

Chuẩn bị đề nghị thanh toán các chi phí liên quan hành chánh

 1. Laundry: check and supervise the vendor to keep a stable standard for quality of laundry to avoid smell after washing clothes. (white suit).

Đồng phục: kiểm tra , giám sát nhà thầu giặt đồng phục, duy trì chất lượng giặt đồng phục ổn định tránh mùi sau khi giặt đồng phục.

 1. Deliver uniforms and prepare reports of uniforms, stationary and cleaning tools stocked with the service vendor.

Cấp phát đồng phục và chuẩn bị báo cáo đồng phục, văn phòng phẩm và công cụ vệ sinh có liên quan nhà thầu dịch vụ

 1. Theo dõi các hồ sơ liên quan nhân sự của các bộ phận gửi lên: đánh giá thử việc/ bảng chấm công/ đơn tự nguyện tăng ca, giấy xin nghỉ các loại, đi sớm về trể, các phần ăn chính, ăn cơm ca nếu có.

Follow up documents of other departments submit to HR department: probation appraisal form/ monthly attendance record of each department, leave forms, OT application forms, leave company earlier, late, meals of employee for main working time and meals of the OT time if any.

Roles and Responsibility related to HSEQ/Vai trò và trách nhiệm liên quan đến An toàn – Sức khỏe – Môi trường – Chất lượng.

 1. Connect to insurance company (accident, health care) to check and update new hired employees and increase / decreased list updates.

Liên hệ công ty bảo hiểm kiểm tra và cập nhật danh sách người mới nhận việc tăng lên hoặc giảm xuống khi có phát sinh

 1. Arrange for new employee go to hospital to do pre-health check before recruitment, report the result of health check.

+ Arrange for annual health check of employee and record reports accordingly

Sắp xếp cho nhân viên mới đi khám sức khỏe trước khi nhận việc, báo cáo kết quả khám sức khỏe của người mới.

+ Sắp xếp khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên toán công ty

 1. Actively participate in organized HSEQ meetings and attend relevant instruction and training sessions.

Tích cực tham gia các cuộc họp HSEQ được tổ chức và tham dự các buổi hướng dẫn và đào tạo có liên quan;

 1. Use machinery, hazardous materials, personal protection equipment and all other safety measures present in a safe & correct way;

Sử dụng máy móc, vật liệu nguy hiểm, thiết bị bảo hộ cá nhân và tất cả các biện pháp an toàn khác hiện có một cách an toàn & đúng đắn;

 1. Report to immediate supervisor or departmental manager if you are not fully informed or familiar with a task. To operate only items of plant and equipment for which they have been trained, deemed competent and authorized to use;

Báo cáo cho người giám sát trực tiếp hoặc người quản lý bộ phận nếu bạn không được thông tin đầy đủ hoặc chưa rõ nhiệm vụ. Chỉ được vận hành các hạng mục nhà máy và thiết bị mà đã được đào tạo, và có đủ năng lực và được phép sử dụng;

 1. Adhere fully HSEQ procedures and take measures against hazards and risks to protect him/herself, colleagues, third parties and the environment;

Tuân thủ đầy đủ các quy trình HSEQ và thực hiện các biện pháp chống lại các mối nguy hiểm, rủi ro để bảo vệ bản thân, đồng nghiệp, bên thứ ba và môi trường.

 1. Suggest ways of eliminating hazards;

Đề xuất cách loại bỏ mối nguy hiểm

 1. Take care of company property entrusted to them; refrain from ‘horseplay’, the abuse of welfare facilities and the misuse of equipment;

Bảo quản tài sản công ty giao phó; không lạm dụng các cơ sở vật chất và thiết bị vào mục đích cá nhân.

 1. To assist in carrying out risk assessments of workplaces and processes with which they are familiar, and to comply with any risk assessments which have been undertaken.

Hỗ trợ thực hiện đánh giá rủi ro tại nơi làm việc và các quy trình đang áp dụng và tuân thủ mọi đánh giá rủi ro đã được thực hiện;

Yêu Cầu Công Việc

Requirements/ Yêu cầu

 + Priority good in English (Prefer age less than 35) , home location address  is near the factory ASIAN BLENDING in An Phuoc, Long thanh, Dong Nai.

1)     At least 2 years of working experience in manufacturing environment under Admin-HR department, including experience making report replated to labor working.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong bộ phận nhân sự, bao gồm kinh nghiệm trong một nhà máy sản xuất.

2)     Diploma / Degree with abundance of experiences

Bằng cử nhân với kinh nghiệm dồi dào

3)     Prefer candidate good in Microsoft office : Excel/ pivot table/ power point/ word.....

Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo tốt các phần mềm văn phòng tính toán Excel/ pivot table/ power point/ word.....

4)     Strong communication and leadership ability

Khả năng giao tiếp và thuyết phục cao

5) Tuân thủ yêu cầu của cấp trên và hoàn thành các công việc được giao đúng thời hạn

6) Tinh thần cầu tiến, biết lắng nghe và làm theo các yêu cầu công việc của cấp trân giao phó 

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Độ tuổi: 26 - 35
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIAN BLENDING đang có nhu cầu tuyển dụng với các vị trí sau: Xem thêm

320 followers

Địa điểm

Đồng Nai

Maps

Tìm việc làm theo ngành nghề

Feedback