Giới thiệu về công ty

Tập đoàn Nhựa Bình Thuận

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Hành chính tổng hợp

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Hết hạn nộp 08/08/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự , Sản xuất / Vận hành sản xuất