Giới thiệu về công ty

CHICILON MEDIA

Thông Tin Tuyển Dụng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN HÀNH CHÍNH

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/04/2024
Ngành nghề Hành chính / Thư ký , Nhân sự