Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CP HÀ YẾN

Thông Tin Tuyển Dụng

Thư ký - Phòng Dịch vụ khách hàng

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/04/2024
Ngành nghề Biên phiên dịch , Hành chính / Thư ký