Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai?

Lượt xem: 5,075

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai? Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như thế nào?

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là ai?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy đinh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm:

(1) Đối tượng NLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu NLĐ là người nước ngoài thuộc một trong các trường hợp tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc:

- NLĐ nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng.

- NLĐ đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019.

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai?
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hiện nay là những ai? Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

(2) Đối tượng NSDLĐ phải tham gia BHXH bắt buộc

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Điều 31 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

(1) Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

- Người lao động quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có mức tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất quy định tại điểm e khoản 1 Điều 37 Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Chủ hộ kinh doanh (Đối tượng đề xuất bổ sung)

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. (Đối tượng đề xuất bổ sung)

(2) Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi:

- Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam trừ trường hợp di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động hoặc thuộc đối tượng điều chỉnh của Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia có quy định khác. (Đối tượng đề xuất bổ sung)

(3) Người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu;

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Đề xuất mọi trường hợp phá thai đều được hưởng chế độ thai sản?

Nội dung này được đề xuất tại Điều 57 Dự thảo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, khi đình chỉ thai nghén (phá thai) thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi.

- Tối đa 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi.

- Tối đa 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 22 tuần tuổi.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ phá thai nêu trên tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, khi nội dung này được Quốc hội thông qua sẽ giúp lao động nữ phá thai (trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn) được hưởng chế độ thai sản với mục đích bảo vệ sức khỏe lao động nữ sau khi phá thai.

 

 

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Dự Án Việt Nam
Dự Án Việt Nam

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA
CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Sika Limited (Vietnam)
Sika Limited (Vietnam)

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc
Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Lương: 18 Tr - 24 Tr VND

Hồ Chí Minh

CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN
CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Starbucks Vietnam
Starbucks Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SCIFATE VN
CÔNG TY TNHH SCIFATE VN

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

EUROFINS VIETNAM
EUROFINS VIETNAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Synopsys Vietnam
Synopsys Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
Công ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Đồng Bằng Sông Cửu Long | Tiền Giang

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 1,000 - 1,300 USD

Hồ Chí Minh

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An
Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Lương: 80 Tr - 250 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Bài viết cùng chuyên mục

Từ 1/7, lương tối thiểu tăng 6%, đảm bảo mức sống cho người lao động
Mức lương tối thiểu vùng từ 1/7 tới tăng 6% cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 và dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.
Để hưởng lương hưu tối đa 75%, người lao động đóng BHXH như thế nào?
Người lao động được hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện đủ tuổi nghỉ hưu và bắt buộc phải đóng BHXH ít nhất 30 năm đối với nữ, và 35 năm đối với nam.
Số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp ở TPHCM bất ngờ giảm 12%
(Dân trí) - Tình hình kinh tế TPHCM khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao nên số lượng người thất nghiệp trong quý I/2024 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.