Vì sao chưa điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1-7?

Lượt xem: 6,786

Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh

Ngày 3-7, BHXH TP HCM đã thông tin về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng 7-2023. Theo đó, căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 1-7-2023 được điều chỉnh gồm:

a. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

b. Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP của Chính phủ).

c. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động); Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 206-CP ngày 30-5-1979 của Hội đồng Chính phủ).

d. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường).

e. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg).

g. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg).

h. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg).

k. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

i. Người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-1-1995.

Và những người nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng.

<img alt=" 03-07-2023 - 21:28|Công đoàn Chia sẻ Theo dõi Người Lao Động trên (NLĐO)- Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH TP HCM sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh Ngày 3-7, BHXH TP HCM đã thông tin về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ tháng 7-2023. Theo đó, căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước ngày 1-7-2023 được điều chỉnh gồm: a. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16-3-2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển BHXH nông dân Nghệ An sang BHXH tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng. b. Cán bộ xã, phường, thị trấn (quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP của Chính phủ). c. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc trợ cấp hằng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động); Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 206-CP ngày 30-5-1979 của Hội đồng Chính phủ). Hàng loạt mức hưởng BHXH sẽ tăng từ ngày 1-7-2023 d. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường). e. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg). g. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg). h. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng (theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg). k. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. DÀNH CHO BẠN ĐỌC VIP Kinh dị bảo tàng nhốt sinh vật “khủng” từ cơ thể người Kinh dị bảo tàng nhốt sinh vật “khủng” từ cơ thể người Đại tá hình sự đất Cảng (kỳ 2): Giải tán bữa tiệc quy tụ 500 giang hồ Đại tá hình sự đất Cảng (kỳ 2): Giải tán bữa tiệc quy tụ 500 giang hồ Đại tá hình sự " bắt="" bệnh"="" giả="" điên="" của="" giới="" giang="" hồ="" đất="" cảng="" Đại="" tá="" hình="" sự="" "bắt="" dự="" báo="" "nóng":="" hụt="" hơi="" trong="" vòng="" xoáy="" giảm="" phát="" trung="" quốc="" Đi="" tìm="" “bài="" thuốc”="" sống="" thọ="" cho="" người="" việt="" “nóng”:="" hàng="" sẽ="" “tạo="" bước="" ngoặt”="" tại="" thị="" trường="" anh="" "lãng="" mạn"="" thế="" ẩm="" thực="" nguyên="" chủ="" tịch="" nước="" nguyễn="" minh="" triết="" nói="" về="" “trải="" chiếu="" hoa”,="" thảm="" đỏ”="" bí="" quyết="" cụ="" bà="" 96="" tuổi="" ẩn="" “thung="" lũng="" thọ”="" hunza="" sướng="" lây="" với="" chuyện="" "vừa="" đẹp="" vừa="" lạ"="" nơi="" công="" xưởng="" một="" ngày="" ở="" làng="" nhất="" xứ="" nghệ="" gương="" mặt="" "khuấy="" đảo"="" việc="" làm="" tỉ="" giá="" lắng="" dịu,="" lãi="" suất="" mạnh="" vào="" cuối="" năm?="" world="" cup="" nữ:="" không="" chỉ="" là="" trò="" chơi="" bóng="" đá="" nam="" i.="" đang="" hưởng="" trợ="" cấp="" tuất="" hằng="" tháng="" trước="" 1-1-1995.="" và="" những="" nêu="" điểm="" a,b,c,d,e,g,h="" nghỉ="" lương="" hưu,="" bhxh,="" 1-1995,="" sau="" khi="" điều="" chỉnh="" theo="" quy="" định,="" có="" mức="" thấp="" hơn="" 3="" triệu="" đồng="" tháng.="" vì="" sao="" chưa="" bhxh="" từ="" 1-7?="" -="" Ảnh="" 2.="" lao="" động="" nhận="" được="" tháng,="" tăng="" 2="" mức:="" +="" thêm="" 12,5%="" trên="" 6-2023="" đối="" đã="" nghị="" định="" số="" 108="" 2021="" nĐ-cp.="" 20,8%="" 6="" 2023="" 1-7-2023,="" thì="" 300.000="" dưới="" 2,7="" tháng;="" lên="" bằng="" đến="" tp="" hcm="" hay="" do="" 42="" nĐ-cp="" hiệu="" lực="" thi="" hành="" 14-8-2023="" nên="" kỳ="" chi="" trả="" 7-2023,="" thành="" phố="" này.="" hiện="" truy="" phần="" chênh="" lệch="" 7-2023="" chỉnh.="" mai="" chia="" sẻ="" lưu="" xem="" nhiỀu="" hạn="" chế="" rút="" lần:="" cào="" hưu="" hợp="" lý="" ai="" hiểu="" nỗi="" lo="" cơm="" áo="" gạo="" tiền="" nhân?="" bất="" an="" lần="" 75="" ty="" tnhh="" pouyuen="" tiếp="" tục="" cắt="" động"="" data-cke-saved-src="https://images.CareerViet.vn/content/images/vi-sao-chua-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-1-7-2023-careerbuilder(1).png" src="https://images.CareerViet.vn/content/images/vi-sao-chua-dieu-chinh-luong-huu-tro-cap-bhxh-tu-1-7-2023-careerbuilder(1).png" style="width: 600px; height: 396px;">
Sau khi điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH thấp nhất người lao động nhận được là 3 triệu đồng/người/tháng

Theo quy định, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng theo 2 mức:

+ Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2023 tháng 6-2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP. + Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2023 đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

Từ ngày 1-7-2023, người nêu tại điểm a,b,c,d,e,g,h nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng trước tháng 1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.

BHXH TP HCM cho hay do Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14-8-2023 nên kỳ chi trả tháng 7-2023, BHXH thành phố chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định này. Khi BHXH Việt Nam điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng thì BHXH thành phố sẽ thực hiện truy trả phần chênh lệch từ tháng 7-2023 cho đến tháng được điều chỉnh.

Nguồn: Người lao động

Việc Làm VIP ( $1000+)

FE CREDIT
FE CREDIT

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Wall Street English
Wall Street English

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Bắc Ninh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần
Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh | Long An

Công Ty CP Đầu Tư MHL
Công Ty CP Đầu Tư MHL

Lương : 25 Tr - 28 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ phần Vinafco
Công Ty Cổ phần Vinafco

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tập Đoàn Tân Á Đại Thành
Tập Đoàn Tân Á Đại Thành

Lương : 20 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh | Kiên Giang

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương : 23 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương : 35 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP
TẬP ĐOÀN BRG – CÔNG TY CP

Lương : Cạnh Tranh

Thừa Thiên- Huế

Công Ty Cổ Phần A25 Hotel
Công Ty Cổ Phần A25 Hotel

Lương : 14 Tr - 32 Tr VND

Hồ Chí Minh | Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL
CÔNG TY CỔ PHẦN A25 HOTEL

Lương : 15 Tr - 32 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Savills Vietnam
Savills Vietnam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Diag Laboratories
Diag Laboratories

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)
CÔNG TY TNHH H&T INTELLIGENT CONTROL (BÌNH DƯƠNG)

Lương : 40 Tr - 60 Tr VND

Bình Dương

Công Ty TNHH BEST Express (Việt Nam)
Công Ty TNHH BEST Express (Việt Nam)

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Yên Bái

Barett Smart Factory
Barett Smart Factory

Lương : 20 Tr - 28 Tr VND

Hà Nội | Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN THE PARENT
CÔNG TY CỔ PHẦN THE PARENT

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

EUROFINS VIETNAM
EUROFINS VIETNAM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Vietnamese-German University (VGU)
Vietnamese-German University (VGU)

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN HCT E&C
CÔNG TY CỔ PHẦN HCT E&C

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Bà Rịa - Vũng Tàu

KDI EDUCATION
KDI EDUCATION

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN HCT E&C
CÔNG TY CỔ PHẦN HCT E&C

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty Cổ Phần TEKCOM
Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Lương : Cạnh Tranh

Bình Dương

Vietnamese-German University (VGU)
Vietnamese-German University (VGU)

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

Bài viết cùng chuyên mục

Nội dung trong hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động bị vô hiệu từng phần khi nào?
Cho tôi hỏi: Nội dung trong hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động bị vô hiệu từng phần khi nào? Hợp đồng lao động bị vô hiệu từng phần thì có được sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu đó không? Câu hỏi của anh B (TP.HCM).
Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức nào?
Cho tôi hỏi người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức nào? Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có nghĩa vụ gì? Câu hỏi của anh TKL từ Phan Thiết.
Hồ sơ báo giảm lao động trong trường hợp người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động gồm những gì?
Cho tôi hỏi hồ sơ báo giảm lao động trong trường hợp người lao động nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động gồm những gì? Báo giảm lao động muộn thì có phải đóng bảo hiểm y tế cho các tháng báo giảm muộn không? Câu hỏi của anh V.C từ Hội An.