About us

CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM

Employment Information

Nhân Viên Kiểm Duyệt Nội Dung - Lĩnh Vực Công Nghệ

Job level Entry Level
Salary $ 7,500,000 - 9,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2024
Industry Consulting , Customer Service , Entry Level / Internship