Có bắt buộc phải có hợp đồng lao động trong trường hợp khởi kiện vụ việc liên quan đến lao động không?

Lượt xem: 5,451

Tôi làm lao động phổ thông, tôi được một người của một công ty xây dựng thuộc làm lao động. Nhưng không có hợp đồng lao động. Tôi không phải là người của công ty mà chỉ là thuê ngoài, đến khi hoàn thành công việc thì người thuê tôi không trả đủ tiền công và bỏ trốn. Vậy hiện tại tôi có kiện anh ta được không? Nếu kiện thì cần phải có những điều kiện gì? Vì là lao động phổ thông nên không có hợp đồng lao động. Địa chỉ nơi ở và công ty anh ta làm việc cũng đã thay đổi. Chỉ còn biết tên và số điện thoại hiện vẫn liên lạc được. Đây là câu hỏi của anh Vũ Anh đến từ Bắc Kạn.

Có bắt buộc phải có hợp đồng lao động trong trường hợp khởi kiện vụ việc liên quan đến lao động không?

Căn cứ theo Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Như vậy, nếu như công việc mà anh làm chỉ là công việc có thời hạn dưới 03 tháng thì có thể giao hết hợp đồng lao động bằng lời nói thôi cũng được, không bắt buộc phải lập bằng hợp đồng.

Tuy nhiên rủi ro phát sinh ở đây là khi mình thực hiện xong công việc trong thỏa thuận của hợp đồng lao động thì người thuê mướn mình không thanh toán đủ và bỏ trốn.

Để bảo vệ quyền lợi cho mình thì mình có quyền khởi kiện người này ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người này cư trú, việc có hợp đồng lao động hay không không phải là điều kiện để mình có thể kiện người này hay không.

Việc có hợp đồng lao động chỉ là chứng cứ chứng minh sự thuê mướn lao động giữa anh và người này, nó sẽ là bằng chứng có giá trị mạnh mẽ trước tòa chứng minh là anh đã được người này thuê khi đó yêu cầu thanh toán tiền công của anh sẽ dễ dàng được tòa chấp nhận hơn.

Nếu không có hợp đồng lao động, anh có thể xuất trình các bằng chứng ví dụ chứng từ trả tiền, hay tin nhắn, hay bản ghi âm điện thoại trao đổi giữa hai người về việc này có thuê mướn anh làm việc và người này không thanh toán đủ số tiền theo thỏa thuận ban đầu.

Để có thể khởi kiện và được tòa thụ lý, anh phải xác định rõ địa chỉ nơi người này cư trú tức là nơi người này đăng ký thường trú, do đó anh cần xác định cụ thể trước và nộp đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân cấp huyện nơi người này đăng ký thường trú hoặc nơi tổ chức tuyển dụng đặt trụ sở theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

 

Hợp đồng lao động (Hình từ Internet)

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được thực hiện bằng những hình thức nào?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 33 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

2. Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

3. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết.

Như vậy sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động được thực hiện bằng những hình ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 28 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

MÙA GROUP
MÙA GROUP

Lương: 30 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC
CÔNG TY TNHH VIỆT ĐỨC

Lương: 20 Tr - 50 Tr VND

Hà Nội | Quảng Ninh | Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN GOTIME HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN GOTIME HOLDINGS

Lương: 30 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Wall Street English
Wall Street English

Lương: 10 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN
Công ty Cổ Phần Chuỗi Nhà Hàng SVN

Lương: 22 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)
Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

Lương: Lên đến 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH Thực phẩm Nissin Việt Nam
Công ty TNHH Thực phẩm Nissin Việt Nam

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)
Công ty Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật Số Việt (VDI)

Lương: Lên đến 30 Tr VND

Hà Nội

International Minh Viet Joint Stock Company
International Minh Viet Joint Stock Company

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nhà Sạch

Lương: 38 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương: 30 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

Cty TNHH May Thêu Giày An Phước
Cty TNHH May Thêu Giày An Phước

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JOB HOUSE
CÔNG TY TNHH JOB HOUSE

Lương: Lên đến 30 Tr VND

Bắc Ninh

CÔNG TY TNHH SHARKNINJA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH SHARKNINJA VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD
PANASONIC ELECTRIC WORKS VIETNAM CO., LTD

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks
TG Vina Arks - Cty TNHH TG Vina Arks

Lương: 30 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần In Holdings
Công Ty Cổ Phần In Holdings

Lương: 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu
ACB - Ngân Hàng TMCP Á Châu

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Bình chọn Mcredit - Công ty tài chính TNHH MB Shinsei trở thành "Nhà tuyển dụng yêu thích nhất 2023”
Trong bối cảnh sôi động của chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’ đang diễn ra, Mcredit là một trong những ứng cử viên sáng giá, chinh phục đông đảo đáp viên tham gia chương trình.
Chiến lược phát triển bền vững giúp BIM Group được đánh giá cao tại đề cử “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023”
Tầm nhìn dài hạn, kiên định với chiến lược phát triển bền vững là một trong những yếu tố giúp thương hiệu nhà tuyển dụng BIM Group “ghi điểm” trong mắt lực lượng trí thức trẻ, thành công thu hút được nguồn nhân sự chất lượng cao.
HDBank ứng cử viên sáng giá có mặt tại đề cử trong Chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’
HDBank tiếp tục tham gia tại đề cử uy tín ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’, sự kiện thường niên thu hút đông đảo các đáp viên và Nhà tuyển dụng trên toàn quốc, do CareerViet phối hợp cùng đối tác phương pháp luận Amco Việt Nam tổ chức. Cùng xem lại những gì HDBank đã làm được để xứng đáng trở thành Nhà tuyển dụng được yêu thích nhé!
Tân binh mới triển vọng chào sân trong chương trình Nhà tuyển dụng yêu thích 2023
Chương trình “Nhà tuyển dụng được yêu thích 2023” là một trong những sự kiện thường niên uy tín do CareerViet phối hợp tổ chức ngày càng thu hút đông đảo các Nhà tuyển dụng vào đáp viên trên khắp cả nước. Hãy cùng theo dõi và bình chọn KATA trong chương trình Nhà tuyển dụng yêu thích năm 2023.