Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

Lượt xem: 5,630

Công dân Việt Nam, hiện đang xuất khẩu lao động tại Đài Loan thì thu nhập của người đó kiếm được tại Đài Loan sẽ tính vào GDP và GNP của Việt Nam hay Đài Loan?

GDP là gì?

GDP là viết tắt Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội. Nó được hiểu là toàn bộ giá trị từ các thành phần kinh tế hoạt động trong lãnh thổ một quốc gia tạo ra. Nó bao gồm các thành phần kinh tế trong và ngoài nước hoạt động trên quốc gia đó. Nó được các quốc gia tính đánh giá bình quân đầu người.

Theo Mục 0501 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 94/2022/NĐ-CP, tổng sản phẩm trong nước được quy định như sau:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Tổng sản phẩm trong nước là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa trong GDP không tính các giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm. GDP biểu thị kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia.
Nội dung tổng quát của GDP được xét dưới các góc độ khác nhau:
- Xét dưới góc độ sử dụng (chi tiêu): GDP là tổng cầu của nền kinh tế gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích lũy tài sản và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.
- Xét dưới góc độ thu nhập: GDP gồm thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.
- Xét dưới góc độ sản xuất: GDP bằng giá trị sản xuất trừ chi phí trung gian.

Có những hình thức phân loại GDP như sau:

GDP danh nghĩa là tổng sản phẩm nội địa theo giá trị sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng tính theo giá hiện hành. Sản phẩm sản xuất ra trong thời kỳ nào thì lấy giá của thời kỳ đó. Do vậy còn gọi là GDP theo giá hiện hành.

GDP thực tế là tổng sản phẩm nội địa tính theo sản lượng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng của năm nghiên cứu còn giá cả tính theo năm gốc do đó còn gọi là GDP theo giá so sánh. Theo cách tính toán về tài chính-tiền tệ thì GDP thực tế là hiệu số của GDP tiềm năng trừ đi chỉ số lạm phát CPI trong cùng một khoảng thời gian dùng để tính toán chỉ số GDP đó.

GDP thực tế được đưa ra nhằm điều chỉnh lại của những sai lệch như sự mất giá của đồng tiền trong việc tính toán GDP danh nghĩa để có thể ước lượng chuẩn hơn số lượng thực sự của hàng hóa và dịch vụ tạo thành GDP. GDP thứ nhất đôi khi được gọi là "GDP tiền tệ" trong khi GDP thứ hai được gọi là GDP "giá cố định" hay GDP "điều chỉnh lạm phát" hoặc "GDP theo giá năm gốc" (Năm gốc được chọn theo luật định).

GDP bình quân đầu người của một quốc gia hay lãnh thổ tại một thời điểm nhất định là giá trị nhận được khi lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại thời điểm đó chia cho dân số của nó cũng tại thời điểm đó.

Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?
Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

GNP là gì?

GNP là viết tắt của Gross National Product - Tổng sản phẩm quốc gia. Nó được hiểu là tổng giá trị của các dịch vụ, sản phẩm cuối cùng mà công dân của một đất nước làm ra ở cả trong và ngoài nước. Tổng sản phẩm để tính GNP không phải là sản phẩm trung gian, mà nó là sản phẩm cuối cùng được tiêu thụ trực tiếp bởi người tiêu dùng. GNP được các cơ quan Chính phủ tính toán và chia sẻ dữ liệu lẫn nhau. Nó được công bố theo chu kỳ quý hoặc năm.

Chúng ta có hai hình thức phân loại GNP:

GNP danh nghĩa (GNPn): Cho biết tổng sản phẩm quốc dân sản xuất trong một thời kỳ, được tính theo giá cả hiện hành.

GNP thực tế (GNPr): Cho biết tổng sản phẩm quốc dân sản xuất trong một thời kỳ, được tính theo giá cố định.

Mối quan hệ giữa GNP và GDP được phản ánh qua công thức: GNP = GDP + NIA

Trong đó:

NIA: Thu nhập ròng từ nước ngoài. NIA được tính bằng công thức sau:

NIA = Thu nhập ròng từ các yếu tố xuất khẩu – Thu nhập ròng từ các yếu tố nhập khẩu

GNP đóng vai trò là thước đo giúp chúng ta biết đánh giá tình hình phát triển kinh tế của một quốc gia/ vùng lãnh thổ.

Chỉ số GNP thực tế giúp chúng ta biết được thu nhập, mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Trong khi đó, GNP danh nghĩa giúp các nhà kinh tế hoạch định được chính sách cải thiện thu nhập, mức sống của quốc gia đó.

Như vậy, có thể hiểu GDP là tổng giá trị các thành phần kinh tế trong lãnh thổ nhất định và trong một thời kỳ nhất định; còn GNP là tổng giá trị bằng tiền của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà công dân của một nước làm ra trong một khoảng thời gian nào đó, thông thường là một năm tài chính, không kể lao động tại nước ngoài hay trong nước.

Công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài một thời gian thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ tính vào GDP và GNP của quốc gia nào?

Lao động tại nước ngoài được hiểu là công dân Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Theo như phân tích về GDP và GNP ở trên, công dân Việt Nam lao động tại nước ngoài/ xuất khẩu lao động thì thu nhập mà người này kiếm được sẽ được tính vào GDP của quốc gia đang lao động, và tính GNP cho Việt Nam.

Ví dụ, công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan thì thu nhập mà công dân kiếm được sẽ được tính vào GDP của Đài Loan và GNP của Việt Nam.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA
CÔNG TY CỔ PHẦN KANETORA

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Sika Limited (Vietnam)
Sika Limited (Vietnam)

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc
Công ty TNHH Thiên Thủy Mộc

Lương: 18 Tr - 24 Tr VND

Hồ Chí Minh

CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN
CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Starbucks Vietnam
Starbucks Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SCIFATE VN
CÔNG TY TNHH SCIFATE VN

Lương: 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh
Công Ty Cổ Phần Phúc Sinh

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

EUROFINS VIETNAM
EUROFINS VIETNAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

LONG PHUONG COMPANY
LONG PHUONG COMPANY

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Synopsys Vietnam
Synopsys Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Đà Nẵng

Công ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo
Công ty Cổ Phần Hóa Mỹ Phẩm Mỹ Hảo

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Đồng Bằng Sông Cửu Long | Tiền Giang

Bảo mật
Bảo mật

Lương: 1,000 - 1,300 USD

Hồ Chí Minh

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An
Công Ty CP Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Lương: 80 Tr - 250 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT
CÔNG TY TNHH CONTOURA NEW INSOLE TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Francia Beauty Co., Ltd.
Francia Beauty Co., Ltd.

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bài viết cùng chuyên mục

Từ 1/7, lương tối thiểu tăng 6%, đảm bảo mức sống cho người lao động
Mức lương tối thiểu vùng từ 1/7 tới tăng 6% cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 và dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.
Để hưởng lương hưu tối đa 75%, người lao động đóng BHXH như thế nào?
Người lao động được hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa 75% thì cần phải đáp ứng đủ điều kiện đủ tuổi nghỉ hưu và bắt buộc phải đóng BHXH ít nhất 30 năm đối với nữ, và 35 năm đối với nam.
Số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp ở TPHCM bất ngờ giảm 12%
(Dân trí) - Tình hình kinh tế TPHCM khởi sắc, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tăng cao nên số lượng người thất nghiệp trong quý I/2024 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
Chính sách lao động tiền lương và công chức có hiệu lực từ tháng 4
Quy định mới về thang lương, bảng lương, phụ cấp tiền lương lao động trong doanh nghiệp Nhà nước sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2024. Ngoài ra, trong tháng 4, quy định mới về xét danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến” cũng có hiệu lực.