Hàm If Trong Excel Là Gì? Hướng Dẫn Thao Tác Hàm If Cực Dễ

Lượt xem: 198,494

Hiện nay, trong công việc hiện đại, việc xử lý dữ liệu và thực hiện các phép tính là một phần quan trọng. Và trong hệ thống các công cụ văn phòng, Excel đã trở thành một công cụ vô cùng mạnh mẽ và linh hoạt để xử lý dữ liệu và tính toán. Trong đó, hàm IF (If function) là một trong những công cụ quan trọng và phổ biến nhất trong Excel. Hãy cùng CareerViet tìm hiểu về hàm IF trong Excel qua bài viết dưới đây.

Hàm IF trong Excel có chức năng gì?

Hàm IF trong Excel có chức năng kiểm tra một điều kiện logic và trả về một giá trị nếu điều kiện đúng và một giá trị khác nếu điều kiện sai. Điều này cho phép bạn thực hiện các phép tính và xử lý dữ liệu dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Hàm IF trong Excel cung cấp cho bạn khả năng tùy chỉnh và linh hoạt trong việc thực hiện các phép tính dựa trên một số tiêu chí cụ thể. Bằng cách sử dụng công thức IF, bạn có thể xử lý dữ liệu một cách thông minh và tự động hóa các quy trình tính toán trong bảng tính Excel của bạn.

Công thức tính hàm IF trong Excel

Công thức tính hàm IF trong Excel có cấu trúc như sau:

=IF(điều_kiện, giá_trị_khi_đúng, giá_trị_khi_sai)

 • Điều_kiện: Đây là một biểu thức hoặc một giá trị mà bạn muốn kiểm tra.
 • Giá_trị_khi_đúng: Đây là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là đúng.
 • Giá_trị_khi_sai: Đây là giá trị mà bạn muốn trả về nếu điều kiện là sai.

Ví dụ, hãy xem xét một tình huống đơn giản: bạn muốn kiểm tra nếu một số trong ô A1 lớn hơn 10, nếu đúng, bạn muốn hiển thị "Đạt" và nếu sai, bạn muốn hiển thị "Không đạt". Cách sử dụng hàm IF mà bạn có thể dùng được ví dụ như sau:

=IF(A1>10, "Đạt", "Không đạt")

Kết quả sẽ trả về "Đạt" nếu số trong ô A1 lớn hơn 10 và trả về "Không đạt" nếu số đó nhỏ hơn hoặc bằng 10.

>>> Xem thêm: 

Học logistic ra làm gì? Lương và cơ hội việc làm ra sao

Học công nghệ thông tin ra làm gì? IT nên học chuyên ngành nào?

Một số cách tính hàm điều kiện phổ biến trong Excel và ví dụ cụ thể

Hướng dẫn cách lồng nhiều hàm IF trong Excel

Bằng cách lồng nhiều hàm IF, bạn có thể tạo ra các công thức phức tạp dựa trên nhiều điều kiện. Ví dụ:

=IF(A1>10, "A", IF(B1="X", "B", IF(C1=TRUE, "C", "D")))

Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, kết quả trả về là "A". Nếu không, nếu giá trị trong ô B1 là "X", kết quả trả về là "B". Nếu không, nếu giá trị trong ô C1 là TRUE, kết quả trả về là "C". Cuối cùng, nếu không thỏa mãn tất cả các điều kiện trên, kết quả trả về là "D".

Một vài cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau trong Excel

Một vài cách lồng nhiều hàm IF lại với nhau trong Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách tính hàm IF nhiều điều kiện

 • Sử dụng hàm AND:

Hàm AND trong Excel trả về kết quả TRUE nếu tất cả các điều kiện đều đúng. Ví dụ:

=IF(AND(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF sẽ trả về "Đạt" nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, giá trị trong ô B1 là "X", và giá trị trong ô C1 khác 0. Nếu một trong các điều kiện trên không đúng, kết quả trả về là "Không đạt".

Sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF trong excel

Sử dụng hàm AND kết hợp với hàm IF trong Excel (Nguồn: Internet)

 • Sử dụng hàm OR:

Hàm OR trong Excel trả về kết quả TRUE nếu ít nhất một điều kiện là đúng. Ví dụ:

=IF(OR(A1>10, B1="X", C1<>0), "Đạt", "Không đạt")

Trong ví dụ này, hàm IF sẽ trả về "Đạt" nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, hoặc giá trị trong ô B1 là "X", hoặc giá trị trong ô C1 khác 0. Nếu tất cả các điều kiện trên đều sai, kết quả trả về là "Không đạt".

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong excel

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong Excel (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học ngôn ngữ Anh ra làm gì? Mức lương và cơ hội việc làm hấp dẫn

Học kinh tế ra làm gì? Cơ hội phát triển và mức lương ngành kinh tế

Hướng dẫn cách tính hàm IF với hàm tính khác

Bạn có thể kết hợp hàm điều kiện với các hàm tính toán khác để tạo ra công thức phức tạp. Ví dụ:

=IF(A1>10, SUM(B1:C1), AVERAGE(D1:E1))

Trong ví dụ này, nếu giá trị trong ô A1 lớn hơn 10, kết quả trả về là tổng của các ô B1 và C1. Nếu không, kết quả trả về là giá trị trung bình của các ô D1 và E1.

Sử dụng hàm OR kết hợp với hàm IF trong excel

Cách sử dụng hàm IF và các hàm khác trong Excel (Nguồn: Internet)

Hướng dẫn cách dùng hàm IF cho ngày, tháng

Khi sử dụng hàm điều kiện cho ngày và tháng trong Excel, bạn có thể kiểm tra điều kiện và thực hiện các phép tính dựa trên ngày và tháng. Ví dụ:

=IF(MONTH(A1)=1, "Tháng đầu", IF(MONTH(A1)=2, "Tháng hai", "Tháng khác"))

Trong ví dụ này, nếu ngày trong ô A1 thuộc tháng 1, kết quả trả về là "Tháng đầu", nếu thuộc tháng 2 thì trả về "Tháng hai", còn không thì trả về "Tháng khác".

Những điều cần lưu ý khi sử dụng hàm IF trong Excel để tránh sai sót

 • Đảm bảo cú pháp chính xác: Hãy kiểm tra cú pháp của hàm điều kiện và đảm bảo bạn sử dụng dấu ngoặc đơn và dấu phẩy đúng cách. Một cú pháp sai sót có thể dẫn đến lỗi trong công thức và không trả về kết quả mong muốn.
 • Xác định rõ điều kiện: Hãy đảm bảo bạn đã xác định rõ các điều kiện logic và sử dụng các toán tử so sánh (như >, <, =, <>...) một cách chính xác. 
 • Đảm bảo đúng thứ tự: Khi lồng các hàm IF hoặc sử dụng các hàm tính toán khác trong hàm IF, hãy đảm bảo rằng bạn đặt các cặp dấu ngoặc đúng vị trí.
 • Kiểm tra kết quả: Hãy kiểm tra kết quả của hàm IF để đảm bảo rằng nó trả về đúng kết quả mong muốn.
 • Kiểm tra dữ liệu đầu vào: Kiểm tra các giá trị, kiểu dữ liệu và định dạng để đảm bảo tính chính xác của công thức.

Bạn cần lưu ý một vài điều trước khi thực hiện hàm IF

Bạn cần lưu ý một vài điều trước khi thực hiện hàm IF (Nguồn: Internet)

>>> Xem thêm: 

Học luật ra làm gì? Nên học ngành luật không? Mức lương ra sao?

Học công nghệ sinh học ra làm gì? Cơ hội, mức lương hiện nay

Một số lỗi sai thông thường trong hàm điều kiện và cách sửa cực đơn giản

Kết quả hiển thị bằng 0

Một lỗi thông thường khi sử dụng hàm IF trong Excel là kết quả trả về bằng 0, thậm chí khi điều kiện là đúng. Lỗi này có thể xảy ra khi bạn không đặt giá trị trả về khi điều kiện đúng. Để sửa lỗi này, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã xác định rõ giá trị trả về khi điều kiện đúng.

Kết quả hiển thị #NAME?

Một lỗi khác có thể xảy ra khi ô chứa hàm điều kiện hiển thị "#NAME?". Lỗi này thường xảy ra khi Excel không nhận ra tên hàm IF. Cách sửa lỗi này đơn giản là kiểm tra lại cú pháp của hàm IF và đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng tên hàm, đúng dấu ngoặc đơn và dấu phẩy. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản Excel hỗ trợ hàm IF. Nếu lỗi vẫn tiếp tục xảy ra, hãy kiểm tra xem còn bất kỳ lỗi chính tả hoặc lỗi cú pháp nào khác trong công thức của bạn hay không.

Đối với các lỗi sai khác, hãy kiểm tra cú pháp, kiểu dữ liệu và định dạng của dữ liệu để đảm bảo tính chính xác của công thức. Nếu vẫn gặp khó khăn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn hoặc tìm kiếm trực tuyến để tìm ra giải pháp cho vấn đề mà bạn đang gặp phải. Hãy nhớ rằng, việc kiểm tra và sửa lỗi là rất quan trọng, giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của công thức hàm IF trong Excel.

 

Thông qua bài viết trên, CareerViet đã giúp bạn khám phá về hàm IF trong Excel. Với sự mạnh mẽ và linh hoạt của hàm IF trong Excel, bạn có thể tạo ra các công thức phức tạp và tự động hóa quy trình làm việc của mình. Hiểu rõ về cú pháp và cách sử dụng hàm IF là rất quan trọng để trở thành một chuyên gia về việc tính toán và xử lý dữ liệu trong Excel.

  CareerViet

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam
Công Ty Cổ Phần Metub Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 50 Tr VND

Hà Nội

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

CJ Foods Vietnam
CJ Foods Vietnam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

The Rep. Office of STYL SOLUTIONS PTE. LTD. in HCMC
The Rep. Office of STYL SOLUTIONS PTE. LTD. in HCMC

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hòa Bình

CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH IBV VIỆT NAM

Lương : 7 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Công ty Cổ phần CANIFA
Công ty Cổ phần CANIFA

Lương : 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP IIG Việt Nam
Công ty CP IIG Việt Nam

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

Trường Đại học Phú Xuân
Trường Đại học Phú Xuân

Lương : 20 Tr - 50 Tr VND

Thừa Thiên- Huế

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương : 30 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty tnhh sản xuất và thi công nội thất Hometalk
Công ty tnhh sản xuất và thi công nội thất Hometalk

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Wall Street English
Wall Street English

Lương : 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Eurowindow
Công Ty Cổ Phần Eurowindow

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK
CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL LINK

Lương : 2,000 - 2,500 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX
Công Ty Bao Bì Thông Minh intBOX

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

TTT Corporation
TTT Corporation

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức
Hệ thống trường Pathway Tuệ Đức

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục

Cách để chào tạm biệt đồng nghiệp
Ngày làm việc cuối cùng luôn là một dấu mốc đầy cảm xúc, dù bạn chuyển sang công việc mới hay quyết định nghỉ ngơi. Để ghi dấu ấn đẹp và giữ gìn mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong tương lai, hãy dành thời gian để nói lời chia tay một cách chân thành và lịch sự.
3 mẹo đọc sách nhỏ mà có võ nhưng không phải ai cũng biết
Nhiều người lầm tưởng rằng đọc sách là phải đọc hết từ đầu đến cuối và nhớ được hết nội dung. Tuy nhiên, cách đọc sách thông minh nằm ở việc tiếp nhận thông tin hiệu quả và lưu trữ kiến thức lâu dài. Trong bài viết này, CareerViet sẽ cùng bạn đi tìm lời giải đáp cho 3 câu hỏi thường gặp nhất về việc đọc thêm sách:
Bí kíp giúp Frontend Developer thành công trong phỏng vấn
Frontend Developer là tư duy về UI/UX. Lập trình viên không chỉ đơn thuần là giỏi về coder mà phải biết về Designer và Business Analyst (BA)