Khoản nào sẽ thay thế lương đặc thù từ 1-7-2024?

Lượt xem: 5,065

(NLĐO) - Theo Nghị quyết 01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù. Như vậy khoản nào sẽ thay thế lương đặc thù từ 1-7-2024?

Lương mới không thấp hơn lương hiện hưởng

Nghị quyết 01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về phân bổ dự toán chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức đặc thù ở trung ương như sau:

Khi thực hiện cải cách tiền lương phải áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất đồng thời bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế chính sách khoán chi hoặc đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù.

Khi cải cách tiền lương vẫn phải thực hiện chuyển xếp vào lương mới nên khi bãi bỏ các cơ chế, chính sách về tiền lương, thu nhập đặc thù vào thời điểm cải cách thì tiền lương mới bao gồm cả phụ cấp của những cán bộ, công chức này có thể thấp hơn so với trước khi cải cách tiền lương.

Khoản nào sẽ thay thế lương đặc thù từ 1-7-2024?

Việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng

Theo Bộ Nội vụ, qua rà soát, có 36 cơ quan, đơn vị của một số ngành không còn được hưởng chính sách lương đặc thù. Và nếu xây dựng bảng lương chạy ngang thì có một số cơ quan có thể bị giảm đến 50% lương.

Bên cạnh đó, có khoảng 134.284 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước đang áp dụng cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù (có tiền lương tăng thêm ngoài chế độ chung từ 0,66 lần đến 2,43 lần), chiếm khoảng 6,78% so với tổng biên chế cán bộ, công viên chức sẽ hưởng tiền lương mới (kể cả phụ cấp) có thể thấp hơn so với trước khi cải cách.

Tuy nhiên, tinh thần tại Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương cũng nêu rõ nguyên tắc về việc thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Do vậy, Chính phủ đã đưa phương án là nếu lương cơ bản cộng phụ cấp mới thấp hơn so với tiền lương hiện hưởng  (gồm cả tiền lương tăng thêm) trước cải cách tiền lương thì các đối tượng này sẽ được hưởng lương bảo lưu chênh lệch. Và mức bảo lưu chênh lệch này sẽ giảm tương ứng khi điều chỉnh tăng tiền lương mới hằng năm.

Quy định về hưởng bảo lưu chênh lệch phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết số 27, bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng hưởng lương trước và sau khi cải cách tiền lương.

Như vậy, khi tiến hành cải cách tiền lương thì lương đặc thù của hơn 130.000 cán bộ, công chức, chưa có thông tin về khoản thay thế lương đặc thù, tuy nhiên lương đặc thù có thể sẽ được bảo lưu để đảm bảo tinh thần của Nghị quyết 27 là khi cải cách tiền lương việc chuyển xếp lương cũ sang lương mới không thấp hơn lương hiện hưởng.

Mới đây, tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 22-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 có nêu rõ, từ năm ngân sách 2025, các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước sẽ không còn được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, phụ cấp, thu nhập và kinh phí thường xuyên

Các đơn vị lập dự toán thu, chi năm 2025 trên cơ sở quyết định của có cấp thẩm quyền về cơ chế tài chính áp dụng từ ngày 1-7-2024 và cho cả năm 2025, phù hợp với Nghị quyết số 104/2023/QH15.

3 đối tượng tiếp tục được áp dụng phụ cấp đặc thù 

Theo tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, quy định về việc sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Cụ thể, sẽ xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Khoản nào sẽ thay thế lương đặc thù từ 1-7-2024?

Khi thực hiện cải cách tiền lương, tiếp tục áp dụng phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu)

Theo đó, sẽ tiếp tục áp dụng những loại phụ cấp sau đây: Phụ cấp kiêm nhiệm; Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng; Phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

Bên cạnh đó, gộp các loại phụ cấp dưới đây:

- Phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề và phụ cấp độc hại, nguy hiểm (gọi chung là phụ cấp theo nghề).

Phụ cấp này áp dụng đối với công chức, viên chức của những nghề, công việc có yếu tố điều kiện lao động cao hơn bình thường và có chính sách ưu đãi phù hợp của Nhà nước như giáo dục và đào tạo, y tế, toà án, kiểm sát, thi hành án dân sự, hải quan, kiểm lâm, quản lý thị trường,...

Gộp phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

Như vậy sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) khi thực hiện cải cách tiền lương.

  Người lao động

Việc Làm VIP ( $1000+)

CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN
CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT TIẾN

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Kids&Us Vietnam
Kids&Us Vietnam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Yes4All Trading Services Company Limited
Yes4All Trading Services Company Limited

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Yes4All Trading Services Company Limited
Yes4All Trading Services Company Limited

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH GIP EDU
CÔNG TY TNHH GIP EDU

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Yes4All Trading Services Company Limited
Yes4All Trading Services Company Limited

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Công ty TNHH Olam Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Lương : 23 Tr - 35 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN KB HOME VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KB HOME VIỆT NAM

Lương : 50 Tr - 60 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÙNG VỊNH
CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN VÙNG VỊNH

Lương : 28 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Synopsys Vietnam
Synopsys Vietnam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH APVN SEALING
CÔNG TY TNHH APVN SEALING

Lương : 30 Tr - 40 Tr VND

Đồng Nai

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Việt Ba

Lương : 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH OGAWA WELLNESS VIỆT NAM

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Long An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

DILIGO HOLDINGS
DILIGO HOLDINGS

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

DG GROUP-Novel Vision Ltd.
DG GROUP-Novel Vision Ltd.

Lương : 2,000 - 4,000 USD

Khác

CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL
CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL

Lương : 1,000 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh

Wall Street English
Wall Street English

Lương : 22 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Bảo mật
Bảo mật

Lương : 25 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Stavian Pulp & Paper
Stavian Pulp & Paper

Lương : 21 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

CJ CGV Viet Nam
CJ CGV Viet Nam

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Phan Vũ Group
Phan Vũ Group

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Đồng Bằng Sông Cửu Long | Hà Nội

Action Composites Hightech Industries
Action Composites Hightech Industries

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Bài viết cùng chuyên mục

Lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?
(NLĐO) - Trong đợt cải cách tiền lương sắp tới, lương hưu là một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức. Vậy lương hưu của người nghỉ trước và sau 1-7-2024 có gì thay đổi?
Nâng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp lên 75% có phù hợp?
(NLĐO)- Các ý kiến góp ý khi người lao động bị mất việc làm, ngoài trợ cấp thất nghiệp ra, họ không còn cái khoản thu nhập khác nữa. Vì thế, đề nghị tăng thêm trợ cấp thất nghiệp là chính đáng.
Lý do người trẻ cố rút BHXH một lần, không chờ đến tuổi hưu
(NLĐO) - Gần 595.000 người rút BHXH một lần từ đầu năm đến nay, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2023, phần lớn là lao động 20-40 tuổi
Ai có lương thấp nhất sau cải cách tiền lương?
(NLĐO) - Hiện một trong những điều được rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức quan tâm chính là ai có lương thấp nhất từ 1-7-2024?
Bám víu vào trợ cấp thất nghiệp
Trong thời gian 12 tháng chờ rút BHXH một lần, nhiều người lao động phải chấp nhận việc làm bấp bênh và phụ thuộc vào khoản trợ cấp thất nghiệp