Người lao động tự ý bỏ việc liên tục từ 05 ngày làm việc trở lên có được xem là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hay không?

Lượt xem: 5,882

Người lao động tự ý bỏ việc liên tục từ 05 ngày làm việc trở lên có được xem là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hay không?

Căn cứ vào tiểu mục 1 Mục I Kết luận 308/CV-PC năm 2022 của Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nội dung hướng dẫn về đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày liên tiếp trở lên như sau:

Về đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày liên tiếp trở lên

Câu hỏi:

“NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên” (điểm e khoản 1 Điều 36 BLLĐ) thì có được coi là NLĐ đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật (Điều 39 BLLĐ) không?

Trong trường hợp NLĐ đã thông báo cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) về việc chấm dứt HĐLĐ theo đúng thời hạn báo trước quy định tại khoản 1 Điều 35 BLLĐ nhưng trong khoảng thời gian từ ngày thông báo cho NSDLĐ đến ngày HĐLĐ chấm dứt theo thông báo, NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên thì có được coi là NLĐ đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật không?

Hướng trả lời, hướng dẫn:

- Để xác định hành vi của NLĐ là đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì NSDLĐ phải chứng minh ý chí chủ quan của NLĐ là muốn chấm dứt HĐLĐ và không muốn quay trở lại làm việc nữa.

- Khi NSDLĐ chứng minh được NLĐ không có nhu cầu làm việc nữa và NLĐ đã tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên (kể cả trong khoảng thời gian từ ngày thông báo cho NSDLĐ đến ngày HĐLĐ chấm dứt theo thông báo) thì trường hợp này được coi là NLĐ đã đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

- Đối với các trường hợp khác thì không có cơ sở để khẳng định NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật. Trong trường hợp này, NSDLĐ có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 BLLĐ hoặc xử lý kỷ luật NLĐ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 BLLĐ

Theo như nội dung của kết luận trên thì người sử dụng lao động phải chứng minh ý chí chủ quan của người lao động là có muốn chấm dứt việc tiếp tục làm việc hay không để xác định hành vi này có phải là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu như người sử dụng lao động chứng minh được người lao động không còn nhu cầu tiếp tục làm việc và người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đánh từ 05 ngày làm việc trở lên thì sẽ được xem là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

 

Người lao động tự ý bỏ việc liên tục từ 05 ngày làm việc trở lên có được xem là người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật hay không?

Người lao động phải báo trước bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

- Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

- Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

- Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp nào người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

...

2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này;

e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Như vậy, người lao động sẽ được quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động mà không cần phải báo trước cho người sử dụng lao động biết khi thuộc một trong các trường hợp như không được bố trí đúng công việc, địa điểm làm việc như thỏa thuận, không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, bị người sử dụng lao động ngược đãi, quấy rối tình dục,... theo quy định như trên.

  Thư Viện Pháp Luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

Công Ty Cổ Phần VNG
Công Ty Cổ Phần VNG

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tập Đoàn DTGROUP
Tập Đoàn DTGROUP

Lương: 18 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh | Hà Nội

Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam
Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh EEP Việt Nam

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Linea Aqua Việt Nam
Công Ty TNHH Linea Aqua Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hưng Yên | Hà Nội | Hải Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA
CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

SHYNH GROUP
SHYNH GROUP

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CTY TNHH WHISKYCOGNAC
CTY TNHH WHISKYCOGNAC

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH X.E Việt Nam
Công ty TNHH X.E Việt Nam

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CTY TNHH WHISKYCOGNAC
CTY TNHH WHISKYCOGNAC

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CTY TNHH WHISKYCOGNAC
CTY TNHH WHISKYCOGNAC

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN
CTY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH NEXTEVO VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH NEXTEVO VIỆT NAM

Lương: 3,000 - 6,000 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ETHICS
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ ETHICS

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty Cổ phần Prowtech International Vina
Công ty Cổ phần Prowtech International Vina

Lương: 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

NETNAM CORP.
NETNAM CORP.

Lương: 10 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Yakson Beauty Việt Nam
Yakson Beauty Việt Nam

Lương: 10 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Starbucks Vietnam
Starbucks Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

XP Power  Vietnam
XP Power Vietnam

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia
Royal Group - Tập Đoàn Hoàng Gia

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MBC PLAYBE VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm
Công Ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

Lương: 25 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh

Kyungbang Vietnam CO., LTD
Kyungbang Vietnam CO., LTD

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

Bài viết cùng chuyên mục

Bình chọn Mcredit - Công ty tài chính TNHH MB Shinsei trở thành "Nhà tuyển dụng yêu thích nhất 2023”
Trong bối cảnh sôi động của chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’ đang diễn ra, Mcredit là một trong những ứng cử viên sáng giá, chinh phục đông đảo đáp viên tham gia chương trình.
Chiến lược phát triển bền vững giúp BIM Group được đánh giá cao tại đề cử “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023”
Tầm nhìn dài hạn, kiên định với chiến lược phát triển bền vững là một trong những yếu tố giúp thương hiệu nhà tuyển dụng BIM Group “ghi điểm” trong mắt lực lượng trí thức trẻ, thành công thu hút được nguồn nhân sự chất lượng cao.
HDBank ứng cử viên sáng giá có mặt tại đề cử trong Chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’
HDBank tiếp tục tham gia tại đề cử uy tín ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’, sự kiện thường niên thu hút đông đảo các đáp viên và Nhà tuyển dụng trên toàn quốc, do CareerViet phối hợp cùng đối tác phương pháp luận Amco Việt Nam tổ chức. Cùng xem lại những gì HDBank đã làm được để xứng đáng trở thành Nhà tuyển dụng được yêu thích nhé!
Tân binh mới triển vọng chào sân trong chương trình Nhà tuyển dụng yêu thích 2023
Chương trình “Nhà tuyển dụng được yêu thích 2023” là một trong những sự kiện th