Người từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)?

Lượt xem: 5,287

Người từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)?

Người từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)?

Căn cứ theo Điều 20 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất quy định về đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Đủ 75 tuổi trở lên;

b) Không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng theo quy định của Chính phủ;

c) Có đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đồng thời bảo đảm quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tại điểm a khoản 1 Điều này phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ theo đề nghị của Chính phủ.
Như vậy, so với Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã đề xuất bổ sung thêm quy định mới về trợ cấp hưu trí cho người lớn tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên mà không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và có đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)?

Người từ đủ 75 tuổi trở lên sẽ được nhận trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo Đề xuất tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)? (Hình từ internet)

Trợ cấp hưu trí xã hội là gì?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 4 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm cho người cao tuổi đủ điều kiện theo quy định Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 5 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thì trợ cấp hưu trí xã hội có các chế độ sau đây:

- Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng;

- Hỗ trợ chi phí mai táng;

- Hưởng bảo hiểm y tế do Ngân sách nhà nước đóng.

Các chế độ, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thế nào?

Căn cứ tại Điều 21 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định về các chế độ, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội như sau:

- Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Định kỳ 03 năm, Chính phủ thực hiện rà soát và đề xuất việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội báo cáo Quốc hội khi trình Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

- Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

- Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là khi nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 22 Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định như sau:

Chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

1. Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu mà có yêu cầu thì sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng tùy thuộc vào tổng thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng mà chưa đến thời điểm hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu có nguyện vọng thì được đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 của Luật này.
...
Như vậy, theo như nội dung Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) nêu trên thì thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội tùy thuộc vào tổng thời gian đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

  Thư viện pháp luật

Việc Làm VIP ( $1000+)

II-VI Việt Nam
II-VI Việt Nam

Lương : Cạnh Tranh

Đồng Nai

Công ty Cổ Phần Giáo Dục German Link
Công ty Cổ Phần Giáo Dục German Link

Lương : 20 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE ASIA
CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE ASIA

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH
CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH

Lương : 9 Tr - 45 Tr VND

Hà Nội

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE ASIA
CÔNG TY CỔ PHẦN DAYONE ASIA

Lương : 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SWISS VITA

Lương : 8 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần PMAC
Công ty Cổ Phần PMAC

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 10 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty CP XHOME Việt Nam
Công ty CP XHOME Việt Nam

Lương : 15 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO
Công Ty Cổ phần Tập Đoàn KIDO

Lương : 2,000 - 4,000 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH
CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH

Lương : 9 Tr - 45 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam
Công ty TNHH SX-TM Thép Tây Nam

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY
Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Lương : Cạnh Tranh

Hải Dương | Hà Nội

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY
Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Lương : Cạnh Tranh

Hải Dương | Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY
Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội | Hải Dương | Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ K.L.E.V.E

Lương : 30 Tr - 45 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC

Lương : 20 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Vietmap - Công ty Cổ phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt
Vietmap - Công ty Cổ phần Ứng Dụng Bản Đồ Việt

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CT CP Tập Đoàn Thái Tuấn
CT CP Tập Đoàn Thái Tuấn

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Long An

TTT Corporation
TTT Corporation

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)
Công Ty TNHH Heise Industries (Việt Nam)

Lương : Cạnh Tranh

Bình Dương

Red Star Technology Company
Red Star Technology Company

Lương : 1,000 - 2,000 USD

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Y Dược EBC

Lương : Trên 45 Tr VND

Đồng Nai

Công ty Cổ phần Thời Trang YODY
Công ty Cổ phần Thời Trang YODY

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội | Hồ Chí Minh | Hải Dương

CÔNG TY TNHH TIANHAI LACE VN
CÔNG TY TNHH TIANHAI LACE VN

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Đồng Nai

NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội | Hồ Chí Minh

Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)
Công ty TNHH, Liên Doanh Vĩnh Hưng (TMI Việt Nam)

Lương : 35 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần ZME
Công Ty Cổ Phần ZME

Lương : 25 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Control Union Vietnam Co., Ltd
Control Union Vietnam Co., Ltd

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Hỷ Lâm Môn
Hỷ Lâm Môn

Lương : 30 Tr - 50 Tr VND

Hồ Chí Minh

Tập đoàn Hương Việt
Tập đoàn Hương Việt

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam
Công ty TNHH Công nghiệp Sao Đỏ Việt Nam

Lương : 25 Tr - 45 Tr VND

Hưng Yên

CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TRỐNG ĐỒNG VIỆT NAM

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

Bài viết cùng chuyên mục

Thêm nhóm người được hỗ trợ tiền đóng BHYT
Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vừa được bổ sung vào nhóm đối tượng được Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT
Lương hưu tháng 7 được trả sớm và kéo dài thời gian chi trả
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được Bưu điện Việt Nam triển khai sớm hơn từ 3 đến 5 ngày so với tháng 6, đồng thời kéo dài thời gian chi trả
Cần chinh sách hỗ trợ cho người lao động tham gia BHXH sau ngày 1-7-2025
Phương án 1 rút BHXH một lần được lựa chọn của đa số người lao động, nên khi được Quốc hội thông qua, họ cảm thấy vui mừng.
Nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, vì sao?
Nhu cầu tuyển dụng đang khởi sắc nhưng các doanh nghiệp cho biết nhiều vị trí, kể cả lao động phổ thông, vẫn khó tìm được nhân sự phù hợp