Sửa đổi điều kiện hỗ trợ người lao động khó khăn

Lượt xem: 5,099

Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đơn giản hóa quy trình thủ tục hồ sơ hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hưởng chính sách hỗ trợ

Ngày 6-11, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg (gói 26.000 tỉ đồng) quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng
Về điều kiện hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, Quyết định 33 quy định NSDLĐ đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% (thay vì 15% như Quyết định 23) số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1-2021. Tuy nhiên, số lao động tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm NLĐ nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-2-2021.


Đại diện LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM tặng quà cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương do dịch Covid-19 

Quy định 33 cũng mở rộng đối tượng đối với nhóm chính sách thụ hưởng cũng như sửa đổi điều kiện hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Cụ thể hỗ trợ NLĐ làm việc theo HĐLĐ phải tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch; do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch Covid-19 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19. NLĐ được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên tính từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021. Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kể trước đó.

Tương tự các điều kiện nêu trên, NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động và thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được hỗ trợ: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc; do NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng theo quy định tại Nghị quyết 128 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ ngừng việc hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc.

Nợ xấu vẫn được vay ưu đãi
Trong phần liên quan đến gói tín dụng tái cấp vốn, các nội dung cơ bản của Quyết định 33 được điều chỉnh theo hướng nới lỏng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn chính sách. Đặc biệt một trong những điểm đáng chú ý là Quyết định 33 đã bỏ điều kiện về việc người vay vốn phải không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng tại thời điểm vay vốn.

Cụ thể về điều kiện vay vốn, Quyết định 33 quy định NSDLĐ được vay vốn trả lương ngừng việc khi có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm NLĐ ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 điều 99 Bộ Luật Lao động trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022. Với vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất - kinh doanh của NSDLĐ, Chính phủ quy định đối với NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc một phần theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-3-2022: Có NLĐ làm việc theo HDLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc tại thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh đối với trường hợp phải tạm dừng hoạt động. Đối với NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải có NLĐ làm việc theo HĐLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh. 

Không hỗ trợ NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật
Quyết định 33 cũng sửa đối tượng, điều kiện hỗ trợ NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo đó, NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ thuộc một trong các trường hợp sau: phải cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa; do NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động toàn bộ hoặc trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện... theo quy định tại Nghị quyết 128 /NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021, được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng NLĐ chấm dứt HĐLĐ hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm NLĐ chấm dứt HĐLĐ; chấm dứt HĐLĐ trong thời gian từ ngày 1-5 đến hết 31-12-2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

  Báo Người lao động

Việc Làm VIP ( $1000+)

Alphanam Group
Alphanam Group

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ LINH ANH
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ LINH ANH

Lương: 30 Tr - 50 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ LINH ANH
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ LINH ANH

Lương: 40 Tr - 100 Tr VND

Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Lương: 20 Tr - 40 Tr VND

Hà Nội

Công Ty TNHH Sunjin Vina
Công Ty TNHH Sunjin Vina

Lương: 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH
CÔNG TY CP CƠ KHÍ TÂN MINH

Lương: 8 Tr - 50 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH SÀI GÒN
CÔNG TY TNHH VẠN THÀNH SÀI GÒN

Lương: Cạnh Tranh

Đồng Nai

Tan Hiep Phat Group
Tan Hiep Phat Group

Lương: Cạnh Tranh

Bình Dương

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ THAO OOKK
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ THAO OOKK

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ THAO OOKK
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỂ THAO OOKK

Lương: 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Edugo
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Edugo

Lương: 6 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

INOVA COMPANY LTD
INOVA COMPANY LTD

Lương: 7 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

INOVA COMPANY LTD
INOVA COMPANY LTD

Lương: 7 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

INOVA COMPANY LTD
INOVA COMPANY LTD

Lương: 7 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH HAMOON
CÔNG TY TNHH HAMOON

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

Lương: 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED
EAST SEA ENERGY ENVIRONMENT COMPANY LIMITED

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần The20
Công ty Cổ phần The20

Lương: 1,000 - 1,500 USD

Hồ Chí Minh

Công ty CP IIG Việt Nam
Công ty CP IIG Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hà Nội

Yakson Beauty Việt Nam
Yakson Beauty Việt Nam

Lương: 8 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công Ty TNHH Aeon Việt Nam
Công Ty TNHH Aeon Việt Nam

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh | Bình Dương

CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN KREDIVO VIỆT NAM

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Công Nghiệp Tân Á
Công Ty Công Nghiệp Tân Á

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Medigo Software
Medigo Software

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS

Lương: 3,000 - 5,000 USD

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS
CÔNG TY CỔ PHẦN PGT SOLUTIONS

Lương: Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam
Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam

Lương: 25 Tr - 30 Tr VND

Long An

Bài viết cùng chuyên mục

Bình chọn Mcredit - Công ty tài chính TNHH MB Shinsei trở thành "Nhà tuyển dụng yêu thích nhất 2023”
Trong bối cảnh sôi động của chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’ đang diễn ra, Mcredit là một trong những ứng cử viên sáng giá, chinh phục đông đảo đáp viên tham gia chương trình.
Chiến lược phát triển bền vững giúp BIM Group được đánh giá cao tại đề cử “Nhà tuyển dụng yêu thích 2023”
Tầm nhìn dài hạn, kiên định với chiến lược phát triển bền vững là một trong những yếu tố giúp thương hiệu nhà tuyển dụng BIM Group “ghi điểm” trong mắt lực lượng trí thức trẻ, thành công thu hút được nguồn nhân sự chất lượng cao.
HDBank ứng cử viên sáng giá có mặt tại đề cử trong Chương trình ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’
HDBank tiếp tục tham gia tại đề cử uy tín ‘Nhà tuyển dụng yêu thích 2023’, sự kiện thường niên thu hút đông đảo các đáp viên và Nhà tuyển dụng trên toàn quốc, do CareerViet phối hợp cùng đối tác phương pháp luận Amco Việt Nam tổ chức. Cùng xem lại những gì HDBank đã làm được để xứng đáng trở thành Nhà tuyển dụng được yêu thích nhé!