Top 7 mẫu đơn xin thôi việc/nghỉ việc chuyên nghiệp, mới nhất 2023

Lượt xem: 57,416

-Đơn xin thôi việc là mẫu văn bản mà người lao động gửi đến doanh nghiệp khi quyết định nghỉ việc. Một mẫu đơn thôi việc chuẩn xác thể hiện bạn là người có cách làm việc chuyên nghiệp, đồng thời tạo được ấn tượng tốt với Ban lãnh đạo và đồng nghiệp trong công ty. Cùng CareerViet tham khảo top 7 mẫu đơn xin thôi việc chuyên nghiệp dưới đây để hoàn tất thủ tục xin nghỉ việc của mình nhé!

Top 7 mẫu đơn xin thôi việc chuyên nghiệp, chuẩn nhất

Mẫu 01 - Đơn thôi việc cho nhân viên văn phòng hay nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Ban lãnh đạo Công ty........................................

                 - Trưởng phòng Nhân sự......................................

                 - Trưởng phòng:.......................................................

Tên tôi là:...................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................

Chức vụ:........................................... Bộ phận làm việc:....................................................

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Công ty……………………. kể từ ngày…. tháng…. năm… với lý do: ……………………………

Tôi thực sự lấy làm vinh dự lớn khi được làm việc tại Quý Công ty trong thời gian qua. Trong quá trình làm việc tại đây, Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp thân thiện, dễ mến trong một môi trường làm việc tốt, năng động và thoải mái.

Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúc cho Công ty chúng ta sẽ đạt được những thành công như mong muốn.

Vậy tôi làm đơn này xin được nghỉ việc từ ngày ………………. Tôi sẽ bàn giao công việc của mình một cách đầy đủ và có trách nhiệm.

Rất mong được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo Công ty

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến của trưởng bộ phận

.......... , ngày ……tháng ….. năm 20......

Người làm đơn

Mẫu 02 - Mẫu đơn xin thôi việc cho giáo viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Phòng Đào tạo và Giáo dục .......

                 - BGH Trường ....................................

Tôi tên là: .........................................................................................................

Sinh ngày: ........................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ......................................................................................

Công việc hiện làm: .........................................................................................

Đơn vị công tác: ..............................................................................................

Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại trường ..................... Vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị BGH trường ............................ và lãnh đạo phòng GD&ĐT .............. cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                           ........., ngày...tháng...năm...

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
           
HIỆU TRƯỞNG                                          Người viết đơn

Mẫu 03 - Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

(Tỉnh/ Thành phố), Ngày… Tháng… Năm…

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công ty…….

                 - Phòng Hành chính - Nhân sự ...

Tôi tên là:…….......................…….., là công nhân làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám Đốc Công ty…………………… cùng Phòng Hành chính - Nhân sự chấp thuận cho tôi xin được thôi việc kể từ ngày…………..

Lý do xin thôi việc:………

Tôi thực hiện việc báo trước ….. ngày, tính từ ngày làm đơn xin thôi việc này.

Tôi sẽ tiến hành thực hiện bàn giao công việc cho ông/bà:…………….., là (tổ trưởng) bộ phận………..

Tôi rất hài lòng vì quãng thời gian qua được làm việc cho Quý Công ty. Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết đơn thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 04 - Đơn xin thôi việc bằng tiếng Anh

Goodbye letter from employee to manager

Hi John,

As I informed you in our meeting last week, my last working day at ABC is next Friday, Sept. 29th. I want to take a few minutes today to convey my thoughts in being part of your team for the last 2 years.

I have been extremely satisfied with my work at ABC, working under your guidance has been a learning and an enjoyable experience. I thank you for your support and encouragement during these two years.

However, I feel that it is time for me to move on to new opportunities. This decision was not an easy one and it took a lot of consideration. I think this decision is in the best interests towards fulfilling my career goals. I want to do my best in completing my existing responsibilities and then ensuring a smooth transition.

Also, I would like to thank you again, Amy, Andrew, and all others for the help and guidance during all these years of my employment, and would like to extend my best wishes to the entire group.

My personal contacts are:

Email (xyz@yahoo.com)

Contact phone number (..................... ).

Please feel free to contact me even later on in case you need help with the transition of my responsibilities to another employee.

Sincerely,

[........................................... ]

Mẫu 05 - Mẫu đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty ……………………

                 - Trưởng phòng Nhân sự ……………………

                 - Trưởng phòng ......................

Tôi tên là: .................................................................................

Ngày tháng năm sinh: …………………

Số CCCD/CMND:....................... Cấp ngày: ................ tại ............................

Chức vụ: ...................................... Bộ phận: ..................................................

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Công ty ...............kể từ ngày……. tháng…. Năm…… với lý do:……………………………………………………………………….

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Hơn ……. năm làm việc, Quý Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm công việc, nâng cao chuyên môn và biết cách xử lý chuyên nghiệp nhất.

Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn mong muốn.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, dụng cụ và các tài sản cho ông/bà:........................... Bộ phận: ...................................................................

Các công việc được bàn giao:..................................................................

Tôi cam đoan sẽ làm việc nghiêm túc và bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin chân thành cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 06 - Đơn thôi việc mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty………………………

Tôi tên là:....................................................................................

Hiện đang công tác tại:...............................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Ban Giám đốc Công ty cho tôi xin nghỉ việc vì lý do:.................. Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc Công ty, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc cũng như tài sản lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà:.................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

……, ngày …… tháng …… năm……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 07 - Đơn xin thôi việc chuẩn nhất 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi:..............................................

Tôi tên là:.....................................................................................................................

Chức vụ:................................................... Bộ phận:.....................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày..... tháng ..... năm..............

Lý do: ..............................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Tôi đã bàn giao công việc cho:................................................... Bộ phận:......................

Các công việc được bàn giao:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trưởng bộ phận            Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)          (Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn quy trình xin thôi việc đúng luật Lao Động

Thông báo nghỉ trước theo quy định

Khi quyết định xin thôi việc, đầu tiên bạn phải thông báo với cấp trên trong vòng 30 ngày dựa trên quy định của công ty và hợp đồng lao động đã ký. Bạn hãy đưa ra lý do mình muốn xin nghỉ việc, trao đổi thẳng thắn và bày tỏ nguyện vọng với quản lý. Nên đưa ra lý do một cách khéo léo tránh làm mất lòng sếp và làm hỏng mối quan hệ trong công việc.

Viết đơn xin thôi việc

Viết đơn xin thôi việc là một trong những thủ tục bắt buộc bạn cần phải thực hiện nếu muốn nghỉ việc thành công. Trong mẫu đơn xin thôi việc, bạn cần nêu rõ lý do nghỉ việc, thời điểm nghỉ việc và nguyện vọng nghỉ việc. Văn bản này có thể được viết tay hoặc viết online rồi gửi email trực tiếp cho quản lý và phòng Nhân sự.


Viết đơn xin thôi việc là một trong những thủ tục bắt buộc khi muốn nghỉ việc thành công (Nguồn: Internet)

Đơn xin nghỉ được duyệt và thanh toán hợp đồng

Sau khi đơn thôi việc được gửi đến cấp trên, họ sẽ xem xét và tiến hành duyệt lá đơn của bạn. Trong khoảng thời gian này, bạn vẫn phải hoàn thành công việc được giao như bình thường. Bạn không được tự ý nghỉ việc khi chưa có quyết định cụ thể từ công ty.

Khi đơn thôi việc của bạn được ban lãnh đạo chấp nhận và thông qua quyết định nghỉ việc thì công ty và bạn tiến hành thanh toán hợp đồng. Quá trình thanh toán này có thể kèm theo quyết định thanh toán lương, phạt, thưởng,... trong quá trình bạn làm việc tại công ty.

Hoàn thành bàn giao công việc và tài sản công ty

Trước khi nghỉ việc, bạn cần hoàn thành bàn giao lại công việc và tài sản gồm toàn bộ các thiết bị, dụng cụ,... thuộc quyền sở hữu của công ty mà bạn đã sử dụng trong suốt thời gian làm việc tại đây. Bạn cần có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản chúng, đồng thời bàn giao lại mọi thứ trong tình trạng còn nguyên vẹn cho công ty.

Nhận bảo hiểm, các khoản trợ cấp (nếu có)

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì trong thời hạn 14 ngày làm việc người sử dụng lao động phải thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của người lao động bao gồm lương, trợ cấp thôi việc,…

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác đã giữ của người lao động. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho mình thì khi nghỉ việc, người lao động cần đòi các khoản tiền trợ cấp và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện chốt sổ BHXH.

Các lý do khi viết đơn xin thôi việc

Lý do chính đáng

- Liên quan đến gia đình: Những lý do xin nghỉ vì việc riêng gia đình luôn là lý do cơ bản và dễ dàng được cấp trên chấp thuận. Bạn có thể sử dụng lý do như chuyển địa điểm sinh sống, cần nhiều thời gian chăm sóc người thân hay có ý định lập gia đình và sinh con trong thời gian tới.
- Thay đổi mục tiêu nghề nghiệp: Bạn có thể đưa ra lý do rằng mình muốn dấn thân vào một lĩnh vực mới, tiếp cận môi trường làm việc mới cũng như trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng cho bản thân. Đây là một trong những lý do hợp lý khiến cấp trên khó lòng từ chối ý định xin nghỉ việc của bạn.
- Không phù hợp với công ty: Việc bạn không thích nghi với văn hóa và môi trường làm việc tại công ty cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Bạn hãy thú nhận với cấp trên rằng bản thân không thể thích nghi với môi trường làm việc hoặc không chịu được áp lực lớn từ công việc.

Lý do không chính đáng

Dù gặp phải nhiều vấn đề bất mãn trong quá trình làm việc khiến bạn không thể tiếp tục làm việc ở công ty thì cũng đừng xin nghỉ việc với những lý do khiến cấp trên phật ý như:

Bất đồng quan điểm làm việc với đồng nghiệp và cấp trên.
Khối lượng công việc quá nặng.
Mức lương chưa phù hợp,...

Đây là những lý do bạn không nên sử dụng, vì chúng sẽ khiến cấp trên nghĩ rằng bạn là người không biết điều. Hơn nữa, họ có thể không duyệt đơn xin nghỉ việc cho bạn thì đúng là một thảm họa. Chính vì vậy, bạn hãy lựa chọn những lý do chính đáng để xin thôi việc và dùng những câu từ lịch sự, nhẹ nhàng trong mẫu đơn xin thôi việc của mình bạn nhé!

Xem thêm: Cách viết thư xin nghỉ việc


Viết đơn xin thôi việc với những lý do chính đáng (Nguồn: Internet)

Những điều cần lưu ý khi viết đơn xin thôi việc

Thái độ lịch sự

Khi viết đơn xin thôi việc, bạn hãy sử dụng giọng văn hành chính, nghiêm, lịch sự nhưng vẫn xen sự nhẹ nhàng và tình cảm để bày tỏ sự tôn trọng đối với người đã bỏ thời gian xử lý lá đơn của bạn. Dù sau này bạn và họ không còn làm việc cùng nhau nhưng vẫn nên thể hiện mình là người “nghỉ việc có đẳng cấp” biết cách cư xử văn minh, lịch sự và đúng mực.

Cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định

Để bắt đầu một công việc mới không phải là điều dễ dàng, vì thế trước khi quyết định nghỉ việc bạn cần cân nhắc kỹ những việc sau đây:

- Bạn có thể tìm được công việc mới phù hợp với bản thân ngay sau khi nghỉ việc không?
- Nghỉ việc vào thời điểm này có hợp lý với bạn và công ty không?
- Bạn có thể tìm được công việc có mức lương, đãi ngộ cao hơn không?

Thời điểm nghỉ việc

Ngoài việc cân nhắc những lý do của bản thân thì bạn cũng nên cân nhắc việc mình nghỉ có ảnh hướng tới công ty không? Từ đó, bạn cân nhắc việc ở lại thêm thời gian trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuân theo hợp đồng

Nếu nghỉ việc không báo trước theo thời gian đã được quy định hoặc không tuân theo thời gian làm việc cam kết trước đó thì bạn rất dễ bị làm khó. Chẳng hạn như bồi thường chi phí đào tạo cho công ty hoặc gặp khó khăn khi xin nghỉ và xin việc tại công ty mới. Chính vì thế, bạn cần tuân theo các quy định của hợp đồng lao động đã ký để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của bản thân.

Giải đáp thắc mắc khi viết đơn xin nghỉ việc

Đơn xin thôi việc có bắt buộc không?

Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết hợp đồng. Hiện nay, pháp luật không quy định cụ thể về hình thức báo trước nên người lao động có thể thông báo bằng lời, viết đơn xin thôi việc, gửi email,… đến người sử dụng lao động.

Theo đó, không bắt buộc người lao động trước khi nghỉ việc phải viết đơn xin thôi việc. Tuy nhiên, để có bằng chứng chứng minh là đã báo trước đúng quy định, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp thì người lao động nên viết đơn xin hoặc viết email cho người sử dụng lao động.

Làm sao khi công ty không duyệt đơn xin thôi việc

Trước khi xin nghỉ việc, người lao động cần phải thực hiện thủ tục báo trước cho người sử dụng lao động hoặc phải có lý do không cần báo trước được pháp luật quy định.

Nếu đã thực hiện đúng quy định mà vẫn bị người sử dụng lao động làm khó bằng việc không chốt sổ BHXH hay giữ giấy giờ thì người lao động có thể tố cáo những sai phạm của doanh nghiệp đến Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở theo hướng dẫn tại Nghị định 24/2018NĐ-CP.

Thôi việc nhưng không viết đơn có được chốt sổ BHXH?

Điểm a khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định rõ: “ Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động”.

Theo đó, khi hợp đồng lao động chấm dứt thì người sử dụng lao động bắt buộc phải thực hiện thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động, dù việc chấm dứt hợp đồng lao động có đúng luật hay không. Do đó, ngay cả khi người lao động không viết đơn xin thôi việc thì vẫn được chốt sổ BHXH và xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Thôi việc khi đang thử việc có phải viết đơn không?

Theo Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 đã nêu rõ: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”.

Như vậy, việc viết đơn xin nghỉ việc trong thời gian thử việc là không bắt buộc. Tuy nhiên, trước khi nghỉ, người lao động nên thông báo cho quản lý để thể hiện sự tôn trọng của người lao động đối với công ty.


Khi xin thôi việc cần tuân thủ quy định và các điều khoản trong hợp đồng lao động (Nguồn: Internet)

Các khoản tiền người lao động được nhận khi thôi việc đúng luật

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019, khi người lao động nghỉ việc đúng luật sẽ được nhận các khoản tiền sau đây:

- Khoản tiền lương chưa được thanh toán.
- Tiền trợ cấp thôi việc: Nếu đã làm việc thường xuyên cho người sử dụng từ đủ 12 tháng trở lên mà chấm dứt hợp đồng vì lý do như đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp, hết hạn hợp đồng,... thì người lao động sẽ được chi trả trợ cấp nghỉ việc.
Tiền trợ cấp mất việc làm: Người lao động đã làm việc từ đủ 12 tháng mà nghỉ việc do doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ,... thì được chi trả trợ cấp mất việc làm.
- Tiền phép năm chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết: Người lao động làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 - 16 ngày/năm. Nếu như chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết ngày phép mà phải nghỉ việc thì người lao động sẽ được thanh toán tiền nghỉ phép năm cho những ngày chưa nghỉ.
Tiền trợ cấp thất nghiệp: Khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả.

Điều gì sẽ xảy ra nếu không nghỉ việc đúng luật?

Nếu như bạn tự ý nghỉ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không tuân thủ đúng theo quy định thủ tục nghỉ việc thì sẽ có nguy cơ đối mặt với những vấn đề sau:

- Không được thanh toán phần lương trong tháng cuối.
- Hoàn lại chi phí đào tạo chuyên môn cho công ty.
- Chi trả các khoản phí đền bù hợp đồng theo thỏa thuận đã ký.
Không nhận được trợ cấp nghỉ việc.
- Gặp khó khăn khi muốn tìm kiếm việc làm mới.

Trên đây là top 7 mẫu đơn xin thôi việc cũng như cách viết đơn xin thôi việc chuẩn nhất và những thông tin cần biết. Hãy trở thành người làm việc chuyên nghiệp và luôn được đồng nghiệp kính trọng. Nếu bạn muốn thử sức với một công việc khác thì hãy truy cập ngay CareerViet.vn để tìm kiếm việc làm phù hợp nhé!

  CareerViet

Việc Làm VIP ( $1000+)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NCA (VN)

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần ĐTSX Bảo Ngọc
Công Ty Cổ Phần ĐTSX Bảo Ngọc

Lương : 12 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội | Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PER-FECTIV VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH PER-FECTIV VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH PER-FECTIV VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH PER-FECTIV VIỆT NAM

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH TRANSCOSMOS VIỆT NAM

Lương : 18 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Bắc Ninh | Hà Nội

The University of Sydney Vietnam Institute
The University of Sydney Vietnam Institute

Lương : Cạnh Tranh

Hà Nội

Diag
Diag

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Diag Laboratories
Diag Laboratories

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CareerViet's client
CareerViet's client

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Headhunter HRchannels Group
Headhunter HRchannels Group

Lương : 25 Tr - 40 Tr VND

Hồ Chí Minh | Bình Dương | Đồng Nai

Công Ty TNHH Korea Rental Vina
Công Ty TNHH Korea Rental Vina

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

DIAG
DIAG

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH JOB HOUSE
CÔNG TY TNHH JOB HOUSE

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

Hệ thống trung tâm dịch vụ CarOn
Hệ thống trung tâm dịch vụ CarOn

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Công Ty Cổ Phần TEKCOM
Công Ty Cổ Phần TEKCOM

Lương : Cạnh Tranh

Bình Dương

CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM
CÔNG TY TNHH ZYLUX VIETNAM

Lương : Cạnh Tranh

Bình Dương

CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MAXIDI VIỆT NAM

Lương : Trên 1,000 USD

Đồng Nai

PeopleWise Vietnam
PeopleWise Vietnam

Lương : 40 Tr - 80 Tr VND

Bình Dương

Bảo mật
Bảo mật

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Bình Dương

Công ty TNHH bao bì TQT
Công ty TNHH bao bì TQT

Lương : 10 Tr - 30 Tr VND

Hà Nội

Công ty TNHH bao bì TQT
Công ty TNHH bao bì TQT

Lương : 10 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NEW LEGEND
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NEW LEGEND

Lương : 18 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Kids&Us Vietnam
Kids&Us Vietnam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

Kids&Us Vietnam
Kids&Us Vietnam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG
CÔNG TY CP BIA & NGK HẠ LONG

Lương : 30 Tr - 35 Tr VND

Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE

Lương : 15 Tr - 23 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Onpoint
Công ty TNHH Onpoint

Lương : Cạnh Tranh

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam
Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam

Lương : 20 Tr - 30 Tr VND

Long An

CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL
CÔNG TY TNHH VẠN KIM GLOBAL

Lương : 500 - 1,000 USD

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam
Công Ty TNHH CJ Foods Việt Nam

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG

Lương : 7 Tr - 25 Tr VND

Hà Nội

Owl Visuals
Owl Visuals

Lương : 12 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH MTV STRIDE
CÔNG TY TNHH MTV STRIDE

Lương : 15 Tr - 25 Tr VND

Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ
Công Ty TNHH Tập Đoàn Rita Võ

Lương : 6 Tr - 30 Tr VND

Bình Dương

CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE
CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE

Lương : 15 Tr - 30 Tr VND

Hồ Chí Minh

LacViet Computing Corporation
LacViet Computing Corporation

Lương : 20 Tr - 35 Tr VND

Hồ Chí Minh